Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Ngày người khuyết tật Việt Nam 2024: Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập

 • Thực hiện: Nguyệt Hà
 • 01/04/2024
 • 0 Bình luận
 • Lượt xem: 391

Ngày 18/4 hàng năm được chọn là Ngày người khuyết tật Việt Nam. Đây là ngày hội lớn đối với người khuyết tật nói chung và các tổ chức, cá nhân đã quan tâm và đang hỗ trợ người khuyết tật nói riêng. Mỗi năm Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) sẽ đưa ra một chủ đề với thông điệp khác nhau nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và sự hoà nhập của người khuyết tật Việt Nam.

Nhằm thúc đẩy một xã hội tiếp cận và nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật, năm nay, VFD đã công bố chủ đề Ngày người khuyết tật Việt Nam là:

“Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập”

Chúng ta đang sống trong một cộng đồng, hành động của mỗi người đều có tác động đến xã hội, đến người khác với các mức độ khác nhau. Không có hành động nào của con người mà không có tác động đến người khác và xã hội. Vì vậy, hãy cùng hành động vì một môi trường sống tiếp cận và một cuộc sống độc lập hơn cho người khuyết tật Việt Nam.

Để hưởng ứng ngày 18/4/2024 thiết thực, Liên hiệp hội hướng dẫn các tổ chức thành viên, các tổ chức của người khuyết tật và cá nhân có thể thực hiện một hoặc nhiều hoạt động trọng tâm như:

 • Tuyên truyền, chia sẻ thông điệp về Ngày người khuyết tật Việt Nam đến người thân, bạn bè và cộng đồng.
 • Tổ chức các sự kiện chào mừng, bao gồm mitting kỷ niệm, các hội thảo, hội nghị, các sự kiện với chủ đề “Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập”.
 • Các tổ chức của người khuyết tật cần phải báo cáo và đề xuất nội dung hoạt động đến Sở, Phòng LĐTBXH cùng các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan để được hỗ trợ.
 • Tham gia, hưởng ứng các hoạt động do các tổ chức của và vì người khuyết tật tổ chức.

Quý vị có thể vào đây để tham khảo và tải: Thiết kế nhận diện Chủ đề Ngày người khuyết tật Việt Nam 2024Logo và Background

Chủ đề Ngày người khuyết tật Việt Nam qua các năm:

 • Năm 2023: Chuyển đổi số: Đổi mới và công nghệ dành cho mọi người
 • Năm 2022: Hòa nhập và Thích ứng - Định hình Tương lai
 • Năm 2021: An toàn - Bình đẳng
 • Năm 2020: Cùng nhau vượt qua đại dịch
 • Năm 2019: Tiếp cận cho mọi người

 


0 bình luận

Bình luận thêm