Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Dự án

Giám sát Giáo dục quyền cho trẻ em gái khuyết tật ở Việt Nam

Thời gian: Từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 năm 2014 Đơn vị thực hiện: Trung tâm ACDC và Đại học York - Canada Đơn vị cùng tham ...

Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

Đơn vị tài trợ: Bộ Ngoại giao Na Uy – Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, Việt Nam Vùng dự án: Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế ...

Tư vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết tật

Nhà tài trợ: Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến tư pháp (JIFF/JPP) Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2014 Địa điểm: Hà Nội, Thái Nguyên ...

Xương rồng vẫn nở hoa

Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu 1:  PNKT thuộc vùng dự án sẽ được nâng quyền và vị thế thông qua việc cung cấp những kiến thức về chăm ...

Nâng cao năng lực cho Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật

Mục tiêu của dự án Mục tiêu chung: Giảm thiểu tình trang bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật (PNTEGKT) đồng thời ...

Thúc đẩy thực thi quyền cho người khuyết tật

Thời gian: 1 tháng 9 năm 2015 đến 31 tháng 8 năm 2018 Địa bàn thực hiện: tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Bình Phước Đơn vị tài trợ: ...

Dự án Nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

Dự án này được thực hiện trong 4 tháng từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018 với hai mục tiêu đã được đáp ứng: (1) Tăng cường ...