Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam

Ngày: 21/06/2022

Địa điểm thực hiện: Hai huyện Phù Mỹ và Tây Sơn của tỉnh Bình Định; và 5 huyện/thành phố là thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy thuộc tỉnh Kontum.

Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Đơn vị chỉ đạo: Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET).

Đối tác: Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế xã và Ủy ban nhân dân xã tại mỗi cấp. 

Thời gian thực hiện: 2021-2025.

Đối tượng hưởng lợi:

  • Người khuyết tật
  • Thành viên gia đình của người khuyết tật.

Mục tiêu cụ thể

Đóng góp vào tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật tại tỉnh Bình Định và tỉnh Kon Tum thông qua việc tăng cường hòa nhập xã hội và nâng cao khả năng sống độc lập

Các kết quả mong đợi

  • Người khuyết tật được chăm sóc đúng cách tại nhà và cộng đồng
  • Kỹ năng chăm sóc và hỗ trợ của người chăm sóc được cải thiện
  • Mô hình Nhà trung chuyển hỗ trợ chăm sóc người khuyết tật được xây dựng và gắn kết với cộng đồng
  • Người khuyết tật và gia đình người khuyết tật được hỗ trợ và tư vấn tâm lý
  • Người khuyết tật và gia đình người khuyết tật được cải thiện về sống độc lập.