Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật

Ngày: 03/11/2018

Địa điểm thực hiện:

Tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam

Nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Đối tác: Bộ Y tế; Bộ GTVT và các đối tác trung ương có liên quan; UBND tỉnh và các sở có liên quan, Hội người khuyết tật tỉnh.

Đối tượng hưởng lợi:

Người khuyết tật

Thành viên gia đình và cán bộ địa phương liên quan

Hội người khuyết tật cấp tỉnh

Thời gian thực hiện: 9/2018 đến 8/2021

Kết quả mong đợi: 

Chính sách liên quan với người khuyết tật được xây dựng, xem xét điều chỉnh hợp lý.

Hoạt động:

  • Nghiên cứu và đề xuất phát triển chiến lược và bộ tiêu chí về thiết kế phổ dụng trong giao thông;
  • Tài liệu hoá hoạt động thí điểm Phòng Trung Chuyển sau Phục hồi chức năng cho người khuyết tật

 Năng lực thực thi chính sách về người khuyết tật cho các cơ quan liên quan được tăng cường

Hoạt dộng

  • Tổ chức các khoá tập huấn về tiêu chuẩn tiếp cận trong xây dựng và giao thông cho người khuyết tật;
  •  Tổ chức các cuộc đối thoại về thực trạng triển khai và các vấn đề về tiếp cận, chăm sóc y tế cho người khuyết tật;
  • Nâng cao năng lực cho cán bộ ngành y tế về hòa nhập khuyết tật, công tác xã hội; Hỗ trợ khám sức khoẻ sinh sản định kỳ hàng năm cho người khuyết tật và thành viên gia đình.
  • Thí điểm mô hình phòng trung chuyển (ADL).
  • Tổ chức đào tạo giảng viên nguồn về phòng chống bạo lực giới (GBV). Hỗ trợ tổ chức các khoá tập huấn GBV cho người khuyết tật trên địa bàn.
  • Nâng cao năng lực về công tác giám sát đánh giá cho đối tưởng hưởng lợi

 Việc thực thi các chính sách cho người khuyết tật được thúc đẩy

Hoạt động:

  • Hỗ trợ thúc đẩy hoạt động giám sát thực hiện chính sách, luật và công ước của Ban công tác về người khuyết tật và Hội người khuyết tật;
  • Chia sẻ kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm trong triển khai và giám sát;

Nâng cao năng lực và cung cấp kiến thức cần thiết cho người khuyết tật;