Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Vận động Bảo hiểm y tế chi trả cho các dụng cụ trợ giúp người khuyết tật

Ngày: 10/11/2018
Nhà tài trợ: ICRC - Quỹ đặc biệt dành cho người khuyết tật
Thời gian: 2014 -2018
Địa bàn: Toàn quốc

Mục tiêu cụ thể:

  • Người khuyết tật ở Việt Nam không phân biệt loại và mức độ khuyết tật được Nhà nước cấp Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
  • Các thiết bị trợ giúp, bao gồm cả thiết bị hỗ trợ di động cho người khuyết tật đều nằm trong danh sách các mặt hàng được Bảo hiểm Y tế Nhà nước chi trả
  • Văn bản quy phạm pháp luật về cả 2 điều nêu trên do cơ quan chính phủ có liên quan ban hành
  • Các nhóm đối tượng mục tiêu được trao đổi thông tin thông qua việc xuất bản thường xuyên các bài báo liên quan đến các thiết bị trợ giúp trong Bản tin của ACDC.
Nhóm đối tượng mục tiêu:
  • Các cơ quan chính phủ có liên quan, đặc biệt là các cơ quan ra quyết đinh
  • Người khuyết tật
  • Các NGO, INGO, Hội Chữ thập đỏ, các nhà tài trợ, các nhà ngoại giao, khu vực tư nhân và các tổ chức khác có liên quan đến các vấn đề khuyết tật