Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Giới thiệu ACDC

Chúng tôi là ai?

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tiền thân là Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2011 làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam, hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng ...
Xem tiếp

Những thành tựu cơ bản

Những viên gạch đầu tiên của ACDC đóng góp cho cộng đồng người khuyết tật đã trở thành những thành quả ban đầu, cùng nhìn lại những thành tựu cơ bản giai đoạn 2016 - 2020 của ACDC. 
Xem tiếp

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

MỤC TIÊU TỔNG THỂ Cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật và nhóm yếu thế. Can thiệp của ACDC tập trung vào việc cải thiện môi trường chính sách, phá bỏ các rào cản vật lý và rào cản xã hội, đồng thời hỗ trợ khuyến khích người khuyết tật ...
Xem tiếp

NHÂN SỰ ACDC

ACDC, với đội ngũ nhân sự năng động, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm, vẫn hàng ngày tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật, xây dựng một ngôi nhà chung nhằm “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế người khuyết tật Việt Nam”.
Xem tiếp

Các hoạt động ưu tiên

ACDC tin rằng các mục tiêu lớn mà ACDC vươn tới chỉ có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu ACDC tập trung vào một số ưu tiên chiến lược, đã được làm rõ thông qua phân tích SWOT.  
Xem tiếp

Tài trợ

Với sứ mệnh “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế” cho người khuyết tật, đến năm 2030, ACDC phấn đấu trở thành tổ chức uy tín trong việc cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật và nhóm yếu thế. Chúng tôi hy vọng giai đoạn tới vẫn sẽ được tiếp tục đồng hành ...
Xem tiếp

Nhà tài trợ của chúng tôi