Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tài trợ

Ngày: 24/11/2020

Với sứ mệnh “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế” cho người khuyết tật, đến năm 2030, ACDC phấn đấu trở thành tổ chức uy tín trong việc cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật và nhóm yếu thế. Chúng tôi hy vọng giai đoạn tới vẫn sẽ được tiếp tục đồng hành cùng các bạn, nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các bạn vì sự hòa nhập, vì cuộc sống độc lập và sự đóng góp tự tin hơn của người khuyết tật Việt Nam trong chặng đường phát triển sắp tới.