Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hướng dẫn xây dựng và vận hành Nhà trung chuyển

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 07/10/2021 | Download

Tài liệu “Hướng dẫn xây dựng và vận hành Nhà trung chuyển” được ACDC biên soạn dựa trên quá trình nghiên cứu các mô hình quốc tế, thực hiện thực tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong địa bàn dự án và quá trình tham vấn lãnh đạo các Sở Y tế, cơ sở y tế và các cá nhân tham gia trực tiếp vào quá trình vận hành thử nghiệm mô hình. Đây là sản phẩm của dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho Người khuyết tật” dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID/Việt Nam).

Mục đích của tài liệu

Tài liệu này được xây dựng nhằm hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế có cái nhìn tổng quan và hướng dẫn thực hiện khi có kế hoạch triển khai xây dựng mô hình này tại địa phương.

Đối tượng sử dụng tài liệu bao gồm:

  • Các Sở y tế, cơ sở y tế có nhu cầu và kế hoạch để xây dựng Nhà trung chuyển dành cho người khuyết tật tại địa phương.
  • Người khuyết tật, gia đình người khuyết tật và các Hội người khuyết tật.

Nếu có nhu cầu đọc tài liệu, mời bạn gửi email về địa chỉ: admin@acdc.org.vn. Mọi sự trích dẫn trong sách đều phải trích nguồn rõ ràng.