Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tình hình bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tại Hà Nội và Đà Nẵng

Danh mục: Nghiên cứu | Ngày: 29/07/2021 | Download

Báo cáo do nhóm nghiên cứu thuộc dự án “Nâng cao năng lực cho Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật” của ACDC thực hiện trong năm 2018 tại huyện Ba Vì, Hà Nội và quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Phương pháp nghiên cứu dựa trên việc rà soát, phân tích các nghiên cứu, báo báo, thông tin có liên quan trên thế giới và Việt Nam, tài liệu, số liệu từ các ban ngành địa phương cấp tỉnh, huyện, xã tại 2 địa bàn nghiên cứu; khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu phụ nữ khuyết tật/đại diện phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật cũng như các cơ quan chức năng liên quan.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm hiểu về nhận thức và thái độ đối với bạo lực tình dục và quyền hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật (PNTKT) trong phòng, chống bạo lực tình dục. Đồng thời, tìm hiểu về thực trạng PNTKT trải nghiệm bị bạo lực tình dục tại hai vùng dự án cũng như các kỹ năng bảo vệ bản thân và sống độc lập của PNTKT. Ngoài ra, nghiên cứu cũng muốn biết rõ hơn về các chính sách cụ thể và hỗ trợ hiện có liên quan đến bạo lực tình dục đối với phụ nữ khuyết tật ở 2 vùng dự án.

Nghiên cứu đã chỉ ra, cứ 10 phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật thì có 4 người đã từng bị ít nhất 1 hình thức bạo lực tình dục. 11,7% phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật từng bị ép buộc quan hệ tình dục và 59% họ chưa bao giờ chia sẻ với ai và chỉ có 01 người tìm đến trình báo với chính quyền địa phương/cơ quan chức năng. Đặc biệt, có 80,4% chưa từng tham gia bất kỳ một hình thức giáo dục nào nhằm trang bị cho người khuyết tật kiến thức và kỹ năng phòng, tránh hoặc đối phó với bạo lực tình dục; 50% người hoàn toàn không biết các kỹ năng phòng tránh khỏi nguy cơ bị bạo lực tình dục.

Xem thông tin chi tiết tại đây