Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Cẩm nang Quyền trẻ em cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ khuyết tật

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 09/03/2023 | Download

Cuốn cẩm nang "Quyền trẻ em cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ khuyết tật" là một tài liệu cần thiết cho các bậc phụ huynh, giáo viên và những người chăm sóc trẻ em khuyết tật. Cuốn sách này được thiết kế để giúp các đối tượng này hiểu rõ hơn về những quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ em khuyết tật.

Cuốn sách bao gồm những thông tin cần thiết về quyền được sống còn, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền được tham gia của trẻ em khuyết tật. Ngoài ra, nó còn đưa ra những lời khuyên và thực hành để giúp các đối tượng có thể thực hiện tốt hơn những quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ em khuyết tật.

Tài liệu được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu và đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng đọc. Bên cạnh đó còn được trình bày bằng hình ảnh và minh họa để giúp độc giả dễ dàng hình dung và hiểu rõ hơn về nội dung cuốn sách.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách để hiểu rõ hơn về quyền của trẻ em khuyết tật, cuốn cẩm nang "Quyền trẻ em cho trẻ em khuyết tật" sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời.

Trong cuốn cẩm nang này, chúng tôi sẽ chia sẻ về các nội dung:

  • Quyền của trẻ em, nhấn mạnh các nội dung liên quan đến trẻ em khuyết tật 
  • Những việc nên làm để bảo vệ quyền trẻ em 
  • Những việc không nên làm để tránh gây ra vi phạm quyền trẻ em 
  • Các cơ sở/ địa chỉ báo cáo, hỗ trợ trong những trường hợp vi phạm quyền trẻ em

Xem thông tin chi tiết đầy đủ về Cẩm nang "Quyền trẻ em cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ khuyết tật" tại đây