Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tư vấn Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý nhân viên ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Nhóm tư vấn Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý nhân viên khuyết tật tại các doanh nghiệp Giới thiệu chung Viện Nghiên cứu phát triển cộng ...

Thực tập sinh Truyền thông

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên Trung tâm Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng Action to the community development Institute (ACDC) ...

ACDC tuyển Cán bộ Giám sát và Đánh giá (MEAL)

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Địa chỉ P903, Tòa ...

Tuyển 02 Chuyên gia tổng kết quá trình thực thi Luật người ...

                               ĐIỀU KHOẢN THAM ...

Tuyển 01 Chuyên gia rà soát, đánh giá Luật người khuyết tật & ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Hoạt động: Tư vấn Nghiên cứu rà soát, đánh giá so sánh Luật người khuyết tật Việt Nam 2010 và các luật liên quan của Việt Nam với Công ước ...

Tuyển giám sát xây dựng nhà tránh trú đảm bảo tiếp cận với ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chuyên gia tư vấn Giám sát việc xây dựng nhà tránh trú đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật tại thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện Nghĩa ...

Tuyển dụng 02 Trợ lý dự án tại Quảng Trị/Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Địa chỉ P903, Tòa ...

Tuyển chuyên gia xây dựng quy chế - quy trình của tổ chức

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chuyên gia xây dựng quy chế/quy trình của tổ chức Thông tin chung Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa ...

[ACDC] Tuyển đơn vị in ấn tài liệu hướng dẫn Nhà trung chuyển

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH NHÀ TRUNG CHUYỂN CỦA DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Giới ...

Tìm dịch vụ in ấn Câu chuyện thành công - Dự án “Tăng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn ẤN PHẨM CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN  “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Giới thiệu chung Viện ...