Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Viện nghiên ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng cho năm tài chính 2020 Thông tin cơ bản về tổ ...

ACDC tuyển dụng tư vấn thiết kế ấn phẩm câu chuyện thành ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Thiết kế ẤN PHẨM CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN  “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Giới thiệu chung Viện ...

ACDC tuyển dụng tư vấn về đánh giá cuối kỳ Dự án"Tăng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đánh giá cuối kỳ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT”   Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021 CƠ SỞ ĐỀ ...

ACDC tuyển dụng Chuyên gia tư vấn về rà soát, đánh giá mức ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chuyên gia tư vấn Rà soát và đánh giá mức độ phù hợp của Kế hoạch phòng chống thiên tai sẵn có của 05 thôn thuộc xã Hành Đức ...

Tổ chức Humanity & Inclusion (HI) tuyển dụng vị trí Cán bộ kỹ ...

Đi ngược lại với sự bất công mà người khuyết tật và các nhóm dân số dễ bị tổn thương phải đối mặt, chúng tôi hướng tới một thế giới đoàn kết và hòa ...

Tuyển giảng viên Tập huấn kiến thức và kỹ năng thực hành ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 1. Thông tin chung Ngày 28/11/2014, Việt Nam ...

Xây dựng phiên bản audio của Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Xây dựng phiên bản audio của Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật ...

ACDC tuyển đơn vị tư vấn thiết kế Tài liệu Hướng dẫn ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Thiết kế Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người chăm ...

ACDC tuyển đơn vị tư vấn xây dựng phiên bản video ngôn ngữ ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Xây dựng phiên bản video ngôn ngữ ký hiệu của Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp ...

ACDC tuyển dụng Cán bộ tư vấn

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Địa chỉ P903, Tòa ...