Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Xây dựng phiên bản audio của Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Xây dựng phiên bản audio của Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật ...

ACDC tuyển đơn vị tư vấn thiết kế Tài liệu Hướng dẫn ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Thiết kế Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người chăm ...

ACDC tuyển đơn vị tư vấn xây dựng phiên bản video ngôn ngữ ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Xây dựng phiên bản video ngôn ngữ ký hiệu của Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp ...

ACDC tuyển dụng Cán bộ tư vấn

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Địa chỉ P903, Tòa ...

ACDC tuyển dụng Cán bộ M&E

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Địa chỉ P903, Tòa ...

Tuyển Giảng viên tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn Tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái là người Điếc Hà ...

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU “Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người ...

Tuyển giảng viên Tập huấn về quản lý dự án, quản lý tài ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn Tập huấn về quản lý dự án, quản lý tài chính Hà Nội, ngày    tháng     năm 2020 Cơ sở hoạt ...

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn đánh giá đầu ra của Dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU ********** THỰC HIỆN đánh giá Kết quả hoạt động thúc đẩy hòa nhập khuyết tật thông qua thực hiện dự án VN05-002 tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, ...

ACDC tuyển Cán bộ Dự án

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Địa chỉ P903, Tòa ...