Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tuyển đơn vị sản xuất video về Phòng chống Bạo lực ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU XÂY DỰNG VIDEO VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 2020 ...

Trung tâm ACDC tuyển cán bộ tư vấn (T03.2020)

     THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG      Tên Trung tâm Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng ...

Tuyển dụng xây dựng chiến lược tổ chức cho ACDC

SCOPE OF WORK Technical Support for Organizational Strategy Development of ACDC ...

Tuyển dụng Tình nguyện viên quan hệ tài trợ là Người khuyết ...

Cơ hội tuyển dụng dành cho các bạn là người khuyết tật, hãy nhanh tay đăng ký sớm nha! CHILDFUND tuyển Tình nguyện viên quan hệ tài trợ là Người khuyết tật YÊU CẦU ...

Trung tâm ACDC tuyển trợ lý dự án

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên Trung tâm Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng Action to the Community Development Center ...

Trung tâm ACDC tuyển tư vấn sản xuất video giới thiệu mô hình ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU XÂY DỰNG VIDEO TRUYỀN THÔNG CHO MÔ HÌNH HỖ TRỢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI THỪA THIÊN HUẾ Hà Nội, ngày …  tháng … ...

Trung tâm ACDC tuyển giảng viên lớp tập huấn Kỹ năng tư vấn ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: KỸ NĂNG TƯ VẤN ĐỒNG CẢNH TRONG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT   ...

Trung tâm ACDC tuyển giảng viên Lớp tập huấn kỹ năng tuyên ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN- PHỔ BIẾN, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI CHO NHÓM NÒNG CỐT ...

Học bổng ngắn hạn dành cho thanh niên khuyết tật trí tuệ - ...

1. Về học bổng Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng cung cấp 20 suất học bổng ngắn hạn là khóa học tin học văn phòng dành cho 20 thanh niên khuyết tật. ► ...

Trung tâm ACDC tuyển Giảng viên Ngôn ngữ ký hiệu tập huấn tư ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: BỒI DƯỠNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, HỖ TRỢ PHÁP LÝ VÀ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI CHO CÁC ...