Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Học bổng ngắn hạn dành cho thanh niên khuyết tật - Khóa đào ...

(Ảnh: https://jabuedo.typepad.com) 1. Về học bổng Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng cung cấp 20 suất học bổng ngắn hạn là khóa học thiết kế đồ họa dành cho 20 ...

ACDC tìm đơn vị/cá nhân tư vấn thiết kế, in ấn sách tranh

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Thiết kế, in ấn SÁCH TRANH MINH HỌA VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG VÀ KỸ NĂNG ỨNG PHÓ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI ĐỐI ...

Công ty Chân tay giả thẩm mỹ (Prosiltech) tuyển dụng thợ kỹ ...

TUYỂN DỤNG Bạn có muốn đồng hành cùng Prosiltech mang lại sự tự tin cho những người kém may mắn? Hơn ai hết chính các bạn hiểu rõ điều này cần thiết ra sao!!!! - Công ...

Trung tâm ACDC tuyển Chuyên gia tư vấn kỹ năng trợ giúp pháp lý

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: KỸ NĂNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TỈNH NGHỆ AN ...

Trung tâm ACDC tuyển chuyên gia tư vấn mô hình nhà trung chuyển

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ TRUNG CHUYỂN Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 2019 I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT & THÔNG TIN DỰ ÁN Trung tâm Hành ...

Trung tâm ACDC tuyển Giảng viên tập huấn bình đẳng giới, phòng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT ...

Dự án CBM tuyển Chuyên gia tư vấn

Dự án “Giám sát và đánh giá việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật tại Việt Nam” do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của ...

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt Quốc gia tuyển sinh

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là Tổ chức khoa học và công nghệ nghệ được thành lập theo Quyết định số: 5513/QĐBGDĐT ngày ...

Trung tâm ACDC tuyển Giảng viên tập huấn

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên Trung tâm Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng Action to the Community Development Center ...

Trung tâm ACDC tuyển Cán bộ tư vấn

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên Trung tâm Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng Action to the Community Development ...