Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tuyển tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI, NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” GIAI ĐOẠN II (2021-2024) 1. Bối cảnh dự án Viện ...

Tuyển nhóm chuyên gia nghiên cứu đánh giá khoảng trống chính ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển nhóm chuyên gia nghiên cứu đánh giá khoảng trống chính sách liên quan đến người khuyết tật trong Luật Việc làm 2013 ...

[Gia hạn] ACDC tuyển đơn vị in ấn Hướng dẫn vận hành Nhà ...

  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI KHU TRUNG CHUYỂN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH (gia hạn) 1. Sự cần thiết Dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị ...

Tuyển đơn vị tư vấn điều chỉnh tiếp cận nhà ở và tiện ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển đơn vị tư vấn điều chỉnh tiếp cận nhà ở và tiện nghi gia đình cho người khuyết tật tại các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ - Tỉnh Quảng Trị. CƠ SỞ ĐỀ ...

Tuyển đơn vị thiết kế cẩm nang chăm sóc sức khỏe sinh sản ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị thiết kế Sản phẩm truyền thông cho cha mẹ/ người chăm sóc trẻ khuyết tật Cẩm nang chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ khuyết tật I. Thông tin dự án ...

Mời chào mua sắm trang thiết bị điện tử

Yêu cầu Chào giá Ngày : 01/12/2023 Nội dung: Mời chào giá cung cấp Laptop, máy tính để bàn, màn hình và máy in ...

Tuyển Thực tập sinh làm việc tại văn phòng Quảng Nam

ACDC TUYỂN THỰC TẬP SINH   THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng Thực tập sinh Hình thức làm việc ...

Tuyển chuyên gia hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu cầu về dụng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHUYÊN GIA HOÀN THIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VỀ DỤNG CỤ TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT Hà ...

ACDC tuyển thiết kế sách tranh về quyền được bảo vệ của ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp Thiết kế Sách tranh về quyền được bảo vệ của trẻ em từ các tác phẩm cuộc thi vẽ “Tiếng nói của chúng em” Hà Nội, ...

ACDC tuyển đơn vị in ấn Hướng dẫn vận hành Nhà trung chuyển

  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI KHU TRUNG CHUYỂN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH   1. Sự cần thiết Dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế ...