Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển Nghiên cứu viên/ Nhóm nghiên cứu viên về "Đánh giá chính ...

YÊU CẦU: + Thành thạo tiếng Anh (đặc biệt là kỹ năng nói và viết); + Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu/đánh giá về việc thực thi quyền ...

Tuyển đơn vị tư vấn thiết kế và lắp đặt tiếp cận hệ ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển đơn vị tư vấn thiết kế và lắp đặt tiếp cận hệ thống trang thiết bị nhằm đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật tại các cơ sở tạm lánh thuộc ba tỉnh Quảng ...

Tuyển đơn vị cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TÌM KIẾM ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỤNG CỤ TRỢ GIÚP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI 3 TỈNH QUẢNG TRỊ, QUẢNG NAM, THỪA THIÊN HUẾ Trong khuân khổ dự án Hòa nhập 1, Viện ...

Gia hạn Tuyển tư vấn viết cẩm nang chăm sóc sức khỏe sinh ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tư vấn viết bản thảo Sản phẩm truyền thông cho cha mẹ/ người chăm sóc trẻ khuyết tật Cẩm nang chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ khuyết tật   I. Thông tin ...

Tuyển tư vấn viết cẩm nang chăm sóc sức khỏe sinh sản cho ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tư vấn Sản phẩm truyền thông cho cha mẹ/ người chăm sóc trẻ khuyết tật Cẩm nang chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ khuyết tật   I. Thông tin dự án ...

Tuyển dụng 03 Thực tập sinh

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng Thực tập sinh Hình thức làm việc Toàn thời gian Số lượng cần ...

Tuyển đơn vị tư vấn điều chỉnh tiếp cận nhà ở cho người ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển đơn vị tư vấn điều chỉnh tiếp cận nhà ở cho người khuyết tật tại các huyện trên địa bàn tỉnh và công trình trụ sở các Hội đặc thù ...

Tuyển đơn vị tư vấn hỗ trợ điều chỉnh tiếp cận nhà ở ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển đơn vị tư vấn hỗ trợ điều chỉnh tiếp cận nhà ở cho người khuyết tật và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ...

Tuyển chuyên gia xây dựng nghiên cứu đề xuất đề cương chi ...

 I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT        Luật người khuyết tật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm ...

Tuyển đơn vị cung cấp dụng cụ tập luyện cho Nhà trung chuyển

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CUNG CẤP DỤNG CỤ TẬP LUYỆN CHO MÔ HÌNH NHÀ TRUNG CHUYỂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI Mã 02.02 Hà Nội, ngày …  ...