Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tuyển dụng trợ lý nhân sự

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Địa chỉ P903, Tòa ...

ACDC tuyển dụng cán bộ giám sát và đánh giá (Meal)

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Địa chỉ P903, Tòa ...

ACDC tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ trang thiết bị, dụng cụ ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ LUYỆN TẬP SINH HOẠT HÀNG NGÀY CƠ BẢN CHO CÁC ĐIỂM TRẠM Y TẾ XÃ Thông tin về dự án Viện Nghiên ...

ACDC tuyển tư vấn kỹ năng truyền thông về Quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên Tập huấn về phương pháp điều hành buổi truyền thông về quyền trẻ em cho cha mẹ/ người chăm sóc trẻ khuyết tật và các nhóm tự lực ...

ACDC tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ cho Hội nghị “Đánh giá ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ cho Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về người khuyết tật” Thông tin chung ...

ACDC tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ cho sự kiện hội thảo ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO SỰ KIỆN HỘI THẢO THAM VẤN Ý KIẾN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠM THỜI PHCN TRONG NHÀ TRUNG CHUYỂN Thông tin về dự án Dự án ...

ACDC TÌM DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP - THÁNG 09/2022

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 1 DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2021-2024” GIỚI THIỆU CHUNG Viện Nghiên ...

ACDC tuyển Giảng viên Tập huấn về quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên Tập huấn về quyền trẻ em cho trẻ em khuyết tật tại Đà Nẵng Thông tin dự án và cơ sở đề xuất hoạt động Viện Nghiên cứu Phát triển ...

Tư vấn Khảo sát các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và Tập huấn ...

KẾ HOẠCH Khảo sát các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và Tập huấn TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ KON TUM I. Thông tin chung: Nằm trong Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống ...

ACDC tìm cung cấp dịch vụ thiết lập mô hình nhà trung chuyển ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT LẬP MÔ HÌNH NHÀ TRUNG CHUYỂN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN PHƯỚC, QUẢNG NAM Hà Nội, ngày …  tháng 7  năm 2022   ...