Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tuyển nhà cung cấp xây dựng video Ngôn ngữ ký hiệu và ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN NHÀ CUNG CẤP XÂY DỰNG VIDEO NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VÀ AUDIO, VIDEO ÂM THANH   I.       THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN Viện Nghiên ...

ACDC tuyển nhà cung cấp xây dựng phim hoạt hình 2D về quyền ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN NHÀ CUNG CẤP XÂY DỰNG PHIM HOẠT HÌNH 2D VỀ QUYỀN CỦA TRẺ EM KHUYẾT TẬT I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (ACDC) ...

ACDC tuyển nhà cung cấp dịch vụ cho sự kiện truyền thông dành ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG DÀNH CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT I.       Thông tin về dự án Viện Nghiên cứu Phát ...

ACDC tìm Dịch vụ kiểm toán độc lập

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 1 DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2021-2024” GIỚI THIỆU CHUNG Viện Nghiên ...

ACDC tuyển Điều phối dự án (làm việc tại Hà Nội)

ACDC TUYỂN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN (Làm việc tại Hà Nội)       THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   ...

ACDC tuyển thực tập sinh Truyền thông

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng Action to the community development Institute (ACDC) ...

ACDC tuyển Chuyên gia xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chuyên gia xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự kiến  trong đề xuất Luật người khuyết tật sửa đổi ...

ACDC tuyển Cán bộ Dự án tại Quảng Trị

ACDC TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI QUẢNG TRỊ       THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   Vị trí tuyển dụng ...

ACDC tuyển Điều phối Dự án tại Quảng Trị

ACDC TUYỂN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN TẠI QUẢNG TRỊ       THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   Vị trí tuyển dụng ...

ACDC tuyển dụng trợ lý hành chính - mua sắm

ACDC TUYỂN TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH - MUA SẮM       THÔNG TIN TUYỂN DỤNG     Vị ...