Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC Tuyển tư vấn chỉnh lý, hoàn thiện tài liệu về kỹ năng ...

  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN CHỈNH LÝ, HOÀN THIỆN TÀI LIỆU VỀ KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG SỰ HÒA NHẬP VÀ SỐNG ĐỘC LẬP CHO NGƯỜI ...

ACDC tuyển đơn vị hướng dẫn buổi họp Rà soát và cập nhật ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chuyên gia hướng dẫn buổi họp Rà soát và cập nhật thông tin trong Kế hoạch phòng chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai tại xã ...

ACDC tuyển chuyên gia tư vấn đánh giá về GBV

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN/NHÓM TƯ VẤN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO TÌNH HÌNH BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT DỰ ÁN ...

ACDC tuyển dụng Điều phối Dự án

ACDC TUYỂN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN       THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   Vị trí tuyển dụng ...

ACDC tuyển dụng Cán bộ dự án

ACDC TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN       THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   Vị trí tuyển dụng Cán ...

ACDC tuyển dụng Trợ lý Dự án

ACDC TUYỂN TRỢ LÝ DỰ ÁN       THÔNG TIN TUYỂN DỤNG     Vị trí tuyển ...

ACDC tuyển cán bộ dự án tại Hà Nội

ACDC TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI HÀ NỘI       THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   Vị trí tuyển ...

Tuyển đơn vị cung cấp các trang thiết bị ứng phó với rủi ro ...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH ĐƠN VỊ CUNG CẤP CÁC TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI ĐẢM BẢO HÒA NHẬP KHUYẾT TẬT Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là ...

Tuyển giảng viên tập huấn kĩ năng làm việc hiệu quả

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị đào tạo tập huấn NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ Hà Nội, ngày 10  tháng 12 năm 2021 Cơ sở đề xuất & Thông tin dự ...

Tư vấn Xây dựng tài liệu hướng dẫn cách tiếp cận các ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Nhóm tư vấn Xây dựng tài liệu hướng dẫn cách tiếp cận các chương trình đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật ...