Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển 01 Chuyên gia rà soát, đánh giá Luật người khuyết tật & ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Hoạt động: Tư vấn Nghiên cứu rà soát, đánh giá so sánh Luật người khuyết tật Việt Nam 2010 và các luật liên quan của Việt Nam với Công ước ...

Tuyển giám sát xây dựng nhà tránh trú đảm bảo tiếp cận với ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chuyên gia tư vấn Giám sát việc xây dựng nhà tránh trú đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật tại thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện Nghĩa ...

Tuyển dụng 02 Trợ lý dự án tại Quảng Trị/Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Địa chỉ P903, Tòa ...

Tuyển chuyên gia xây dựng quy chế - quy trình của tổ chức

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chuyên gia xây dựng quy chế/quy trình của tổ chức Thông tin chung Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa ...

[ACDC] Tuyển đơn vị in ấn tài liệu hướng dẫn Nhà trung chuyển

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH NHÀ TRUNG CHUYỂN CỦA DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Giới ...

Tìm dịch vụ in ấn Câu chuyện thành công - Dự án “Tăng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn ẤN PHẨM CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN  “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Giới thiệu chung Viện ...

ACDC tuyển dụng Cán bộ dự án tại Quảng Nam

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên Trung tâm Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng Action to the community development Institute (ACDC) ...

Tuyển dụng in ấn cho Câu chuyện thành công của Dự án "Tăng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn ẤN PHẨM CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN  “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Giới thiệu chung Viện ...

Tập huấn về sơ cấp cứu cho người khuyết tật khi xảy ra ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chuyên gia tư vấn Tập huấn về sơ cấp cứu cho người khuyết tật khi xảy ra thiên tai tại tỉnh Quảng Ngãi Hà Nội, ngày    tháng    ...

ACDC đồng hành cùng các tổ chức trong sự kiện chào mừng ngày ...

ACDC ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TỔ CHỨC TRONG SỰ KIỆN CHÀO MỪNG NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 18/4 Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021 Bối cảnh Viện Nghiên cứu phát ...