Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ChildFund Việt Nam tuyển thực tập sinh quan hệ công chúng và huy động nguồn lực

Vị trí:                             Thực tập sinh Quan hệ Công chúng và Huy động Nguồn lực (QHCC&HĐNL)

Phòng/ban:                   Quan hệ Công chúng và Huy động Nguồn lực

Văn phòng:                    ChildFund Việt Nam – Văn phòng Hà Nội

Quản lý trực tiếp:          Điều phối Quan hệ Tài trợ (QHTT)

Tình trạng hợp đồng:    Toàn thời gian