Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển tư vấn viết bản thảo cho Cẩm nang về quyền trẻ em cho cha mẹ/ người chăm sóc trẻ khuyết tật

I. Thông tin dự án và cơ sở đề xuất hoạt động

Dự án “Phòng chống Bạo lực thể chất, tinh thần và Phân biệt đối xử đối với Trẻ khuyết tật” (viết tắt là: dự án AVAC) do Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (ACDC) thực hiện dưới sự tài trợ của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Hồng Kông với sự điều phối của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam trong năm 2022-2024 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu chung của dự án là góp phần cùng Nhà nước và các bên liên quan ở tất cả các cấp thực hiện hiệu quả quyền trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em được thực hiện đầy đủ như đã cam kết.

Nhằm truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, sự tham gia, được bảo vệ của trẻ em đối với cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật, ACDC có kế hoạch xây dựng sản phẩm truyền thông Cẩm nang về những việc nên làm/ không nên làm để bảo vệ/tránh vi phạm quyền trẻ em cho cha mẹ/ người chăm sóc trẻ khuyết tật. Sản phẩm sẽ được phân phát cho những cha mẹ/người chăm sóc trẻ tham gia  các sự kiện truyền thông của dự án.

ACDC có nhu cầu tuyển dụng 1 tư vấn trong nước có kinh nghiệm để viết bản thảo cho quyển cẩm nang về chủ đề trên.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Mục tiêu của sản phẩm

Truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật, tập trung vào quyền được tham gia, được bảo vệ của trẻ khuyết tật thông qua hình thức sinh động, thân thiện, dễ hiểu với tất cả mọi người.

2. Đối tượng sử dụng

3. Nội dung Cẩm nang

* Quyển cẩm nang bao gồm những nội dung sau:

- Quyền của trẻ em, nhấn mạnh các nội dung liên quan đến trẻ khuyết tật

- Những việc nên làm để bảo vệ quyền trẻ em

- Những việc không nên làm để tránh gây ra vi phạm   quyền trẻ em

- Các cơ sở/ địa chỉ báo cáo, hỗ trợ những trường hợp vi phạm quyền trẻ em

Nội dung tập trung vào quyền tham gia, quyền được bảo vệ của trẻ khuyết tật trong nhiều bối cảnh khác nhau như gia đình, trường học, nơi sinh sống và môi trường trực tuyến …Nội dung sáng tạo, thân thiện, gần gũi với cha mẹ/ người chăm sóc trẻ khuyết tật, phản ánh đúng thực tế hiện nay.

Tư vấn có thể linh động thể hiện nội dung trên dưới nhiều hình thức: hỏi đáp, câu chuyện…

* Số trang bản thảo dự kiến: khoảng 20 trang A4

Hình thức Cẩm nang dự kiến: khoảng 40-50 trang in trên cỡ giấy 20x 15 cm

Số lượng in dự kiến: 500 quyển

III. Nội dung, yêu cầu công việc

3.1. Nội dung công việc

Tư vấn sẽ đảm nhận các trách nhiệm (nhưng không giới hạn) dưới đây:

- Nghiên cứu và thu thập các tài liệu, các ví dụ, câu chuyện thực tế liên quan đến nội dung quyền trẻ em;

- Xây dựng dự thảo tài liệu chi tiết dựa trên việc phân tích các tài liệu liên quan, các trường hợp thực tế. Đề cương tài liệu cần có sự thống nhất giữa chuyên gia và ACDC;

- Thảo luận về nội dung của tài liệu và chỉnh sửa dựa trên phản hồi từ ACDC và nhà tài trợ;

- Hoàn thiện tài liệu đáp ứng yêu cầu như TOR

3.2. Yêu cầu sản phẩm đầu ra

01 bản thảo Cẩm nang đáp ứng yêu cầu như TOR

IV. Kế hoạch thực hiện

STT

Nội dung

Thời gian hoàn thành dự kiến

Số ngày

Tư vấn

1

Nghiên cứu, thu thập các tài liệu, các ví dụ, trường hợp cụ thể

11/2022

01 ngày

2

Dự thảo Cẩm nang và chỉnh sửa dựa trên phản hồi từ ACDC và nhà tài trợ

23/11/2022

03 ngày

3

Hoàn thiện quyển cẩm nang

25/11/2022

01 ngày

Tổng

05 ngày

 

V. Phí tư vấn

Phí tư vấn được chi trả theo định mức của dự án. Phí tư vấn được tính theo ngày làm việc, được thanh toán sau khi hoàn thành các công việc như TOR.

VI. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm của tư vấn

Tư vấn được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

Tiêu chí chi tiết

Số điểm 

1.Kinh nghiệm, chuyên môn, năng lực

  • Bằng đại học/sau đại học và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trẻ em, trẻ em khuyết tật, giáo dục đặc biệt, công tác xã hội: 10 điểm
  • Có kinh nghiệm viết tài liệu, làm nghiên cứu, báo cáo về quyền trẻ em, trẻ em khuyết tật: 10 điểm
  • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ, với các nhóm yếu thế, nhóm cha mẹ/người chăm sóc trẻ khuyết tật: 10 điểm

30

2.Có đề xuất nội dung/ đề cương bản thảo cụ thể, phù hợp với TOR

50

3.Đề xuất tài chính

20

TỔNG

100

Các ứng viên có đề xuất hợp lý sẽ được phỏng vấn (nếu cần) để thực hiện hoạt động này. 

VII. Hồ sơ dự tuyển

Các tư vấn quan tâm vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt cho ACDC, bao gồm:

  • Email/thư bày tỏ sự quan tâm
  • Sơ yếu lý lịch (CV) cá nhân tư vấn
  • Đề xuất về mức phí
  • Đề xuất nội dung/ đề cương bản thảo

* Lưu ý:

ACDC sẽ chỉ liên hệ với các hồ sơ phù hợp.

ACDC tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các tư vấn. Chúng tôi hoan nghênh mọi tư vấn đủ điều kiện. Quy trình lựa chọn của ACDC tuân thủ các cam kết trong chính sách bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ … của tổ chức.

Thời gian gửi hồ sơ: trước ngày 27/11/2022

Địa chỉ gửi hồ sơ và liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Ánh Ngọc- Cán bộ hành chính nhân sự

Email: hr@acdc.org.vn

Địa chỉ: Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng. P905, tòa nhà Dream Center Home, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 6675 3946