Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển đơn vị tư vấn điều chỉnh tiếp cận nhà ở và tiện nghi gia đình cho người khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển đơn vị tư vấn điều chỉnh tiếp cận nhà ở và tiện nghi gia đình cho người khuyết tật tại các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ - Tỉnh Quảng Trị.

 1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT VÀ THÔNG TIN DỰ ÁN

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (viết tắt là ACDC), được thành lập vào năm 2011 tiền thân là Trung tâm Hành động vì sự Phát triển Cộng Đồng. ACDC là một tổ chức phi chính phủ địa phương đồng thời là tổ chức của người khuyết tật tại Việt Nam, đã và đang làm việc với các cơ quan chính phủ, người khuyết tật cũng như các tổ chức của họ để bảo vệ quyền của người khuyết tật và đảm bảo sự hòa nhập xã hội của người khuyết tật (NKT) vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.

Công trình nhà ở và công trình công cộng đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp cho người khuyết tật sinh hoạt thuận tiện, an toàn hơn, đồng thời thúc đẩy khả năng sống độc lập và sự tham gia của người khuyết tật hòa nhập xã hội.

Thời gian qua tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường yếu tố tiếp cận cho người khuyết tật nhà ở của người khuyết tật thông qua một số hoạt động như: thăm nhà tư vấn về sống độc lập, trong đó có nội dung đánh giá mức độ tiếp cận và tư vấn điều chỉnh nhà ở cho các hộ gia đình người khuyết tật. Sau các hoạt động này một số hộ gia đình đã chủ động điều chỉnh môi trường nhà ở như lắp đặt tay vịn, cải tạo lối đi, sửa chữa nhà vệ sinh… để người khuyết tật được sinh hoạt thuận tiện và an toàn, chủ động hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào người nhà.

Trong thực tế đa số người khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn mặc dù họ đã nhận thức được tầm quan trọng của nhà ở tiếp cận nhưng vẫn chưa có khả năng để điều chỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới ACDC dự kiến triển khai hỗ trợ điều chỉnh tiếp cận nhà ở cho người khuyết tật tại các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ và Triệu Phong tỉnh Quảng Trị.

 1. MỤC TIÊU, NỘI DUNG:
 1. Mục tiêu: Hoàn thành việc khảo sát và điều chỉnh tiếp cận nhà ở cho 15 hộ gia đình người khuyết tật trên địa bàn huyện Triệu Phong, Cam Lộ và Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 2. Nội Dung:
 • Khảo sát đánh giá hiện trạng nhà ở của 15 hộ người khuyết tật trên địa bàn huyện Triệu Phong, Cam Lộ và Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
 • Thực hiện lắp đặt thiết bị và điều chỉnh các hạng mục hỗ trợ tiếp cận phù hợp theo tình trạng và nhu cầu của người khuyết tật cũng như các thành viên gia đình của người khuyết tật để hỗ trợ người khuyết tật tự thực hiện hoặc người nhà hỗ trợ người khuyết tật để họ thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày tại nhà.

**Lưu ý: các hạng mục điều chỉnh sẽ được thống nhất sau khi tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng nhà ở và nhu cầu, đề xuất của người khuyết tật và các thành viên trong gia đình.

 1. THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC: 31/03/2024
 2. YÊU CẦU KINH NGHIỆM:
 • Đơn vị có kinh nghiệm trong việc lắp đặt các hạng mục tiếp cận cho người khuyết tật.
 • Đảm bảo chất lượng, thời gian hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu của ACDC.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ACDC

Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đơn vị tư vấn

VI. CHI PHÍ LẮP ĐẶT

  Chi phí lắp đăt dựa trên định mức của dự án, dựa theo báo giá của các đơn vị tư vấn và được quyết định bởi ACDC sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn.

VII. HỒ SƠ BAO GỒM

 • Báo giá sơ bộ cho các hạng mục cải tạo, lắp đặt.
 • Kế hoạch thực hiện lắp đặt.
 • Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.

* Lưu ý: Đơn vị tư vấn căn cứ vào danh mục dự kiến điều chỉnh đưa ra mức báo giá sơ bộ. Sau khi tiến hành khảo sát sẽ lập dự toán và có báo giá chi tiết cho các hạng mục tư vấn điểu chỉnh và lắp đặt.

VII. HẠN NỘP HỒ SƠ

 • Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2024
 • Thông tin chào thầu được gửi bằng email hoặc hồ sơ gốc tại địa chỉ:

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC)

 • P903, Tòa nhà Dream Center Home, 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng,
 • Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Người liên hệ: Bùi Thị Bích Phương – Trợ lý nhân sự
 • Điện thoại: 024 6675 3946
 • Email: hr@acdc.org.vn