Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tuyển tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN
“TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI, NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT”

GIAI ĐOẠN II (2021-2024)

1. Bối cảnh dự án

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức của người khuyết tật hoạt động vì người khuyết tật và nhóm yếu thế, thể hiện trên các khía cạnh quyền, năng lực, cơ hội bình đẳng, công bằng cùng vớisự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật cũng như nhóm yếu thế khác trong các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội…ACDC vẫn hàng ngày tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật, và xây dựng một ngôi nhà chung nhằm “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế” cho người khuyết tật. Tầm nhìn đến năm 2030: ACDC là tổ chức uy tín trong việc cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật và nhóm yếu thế. Sứ mệnh: ACDC cam kết đóng góp cho sự hòa nhập, bình đẳng và công bằng của người khuyết tật và nhóm yếu thế thông qua các hoạt động đảm bảo quyền và thúc đẩy các mô hình hỗ trợ.

Dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho người khuyết tật” giai đoạn II (2021-2024) (sau đây gọi tắt là RVCO-II) dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID/Việt Nam) do Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) thực hiện sẽ tập trung hỗ trợ hoàn thiện một số chính sách quốc gia về người khuyết tật và thực thi chính sách liên quan đến người khuyết tật tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam. Sau 3 năm triển khai dự án đã và đang tạo ra những thay đổi tích cực về nhận thức, thái độ, thể chế và chính sách với mục tiêu xóa bỏ các rào cản hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Nhằm đánh giá thực trạng những thay đổi, bài học thành công cũng như những rào cản thách thức trong quá trình thực hiện dự án, ACDC sẽ tổ chức một đợt đánh giá cuối kỳ dự án tại các tỉnh dự án. Các phát hiện và khuyến nghị của báo cáo đánh giá cuối kỳ sẽ được báo cáo đến nhà tài trợ. ACDC cũng sẽ tổng hợp và ghi nhận lại kết quả đánh giá để học hỏi, rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp thực thi các dự án khác trong tương lai một cách hiệu quả.

2. Thời gian, địa điểm và đối tượng đánh giá

2.1. Thời gian thực hiện

Thời gian triển khai hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 1/4/2024- 20/6/2024.

2.2. Địa điểm

Đánh giá cuối kỳ dự án sẽ được triển khai trên địa bàn 3 tỉnh dự án (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam) và tại cấp trung ương (đánh giá định tính thông qua phỏng vấn sâu với các đơn vị đối tác tại trung ương).

2.3. Đối tượng đánh giá cuối kỳ

Khảo sát định lượng bằng bảng hỏi với người hưởng lợi là người khuyết tật nhận các hỗ trợ từ dự án.

Khảo sát định tính bằng phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm đối với các đối tác cấp trung ương, địa phương và các đối tác khác

3. Yêu cầu với nhóm tư vấn:

Trưởng nhóm tư vấn:

 • Bằng thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực liên quan (hoặc có số năm làm trong lĩnh vực tư vấn, đánh giá xã hội, các dự án phát triển trên 10 năm)
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong việc khảo sát, đánh giá đầu kỳ, cuối kỳ các dự án có liên quan đến các tổ chức phi chính phủ (NGO)
 • Có kinh nghiệm thu thập dữ liệu khảo sát định tính và định lượng (bằng bảng hỏi giấy hoặc qua các ứng dụng thu thập dữ liệu online như KoboToolbox,…)
 • Có khả năng phân tích dữ liệu và tổng hợp thông tin báo cáo
 • Có kinh nghiệm và kiến thức vững chắc về các chương trình, dự án phát triển, đặc biệt là các dự án liên quan đến người khuyết tật và an sinh xã hội
 • Tôn trọng và có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều nhóm người khác nhau (đặc biệt là nhóm yếu thế)
 • Có kỹ năng phỏng vấn và dẫn dắt tốt và nhạy cảm trong các vấn đề liên quan đến văn hóa, giới tính khi làm việc với cộng đồng và người hưởng lợi là người khuyết tật
 • Có khả năng trình bày và viết báo cáo xuất sắc bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Có khả năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Có kinh nghiệm cụ thể trong việc đưa ra các đánh giá chất lượng cao, đáng tin cậy với các dự án đã tham gia. (minh chứng cụ thể có thể gửi kèm trong hồ sơ năng lực)

Thành viên nhóm tư vấn:

 • Bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện khảo sát, đánh giá đầu kỳ, cuối kỳ các dự án có liên quan đến các tổ chức phi chính phủ (NGO)
 • Có kinh nghiệm thu thập dữ liệu khảo sát định tính và định lượng (bằng bảng hỏi giấy hoặc qua các ứng dụng thu thập dữ liệu online như KoboToolbox,…)
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc tốt với các chương trình, dự án phát triển, đặc biệt là các dự án liên quan đến người khuyết tật và an sinh xã hội
 • Có kỹ năng phỏng vấn và dẫn dắt tốt và nhạy cảm trong các vấn đề liên quan đến văn hóa, giới tính khi làm việc với cộng đồng và người hưởng lợi là người khuyết tật
 • Có khả năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Có khả năng trình bày và viết báo cáo dựa trên các dữ liệu thu về tốt.

4. Phí tư vấn:

Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc của tư vấn/nhóm tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với ACDC.

5. Thủ tục đăng ký

5.1. Hồ sơ

Các đơn vị quan tâm xin nộp đề xuất cho dự án bằng tiếng Anh:

 • Đề xuất kỹ thuật:
  • Thông tin bày tỏ mối quan tâm (tối đa 1 trang);
  • Đề xuất kỹ thuật ngắn gọn;
  • Một kế hoạch làm việc dự kiến;
  • Sơ yếu lý lịch khoa học (CV) thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp;
  • Tối thiểu có 2 hoạt động đánh giá có các nội dung tương tự;
  • Tài liệu minh chứng cho các công việc tương tự đã thực hiện (weblink hoặc tài liệu bản PDF).
 • Đề xuất tài chính:
  • Đề xuất phí tư vấn với bảng nội dung chi tiết được làm rõ theo ngày bằng đồng Việt Nam (VND), bao gồm thuế thu nhập cá nhân (PIT).

5.2. Phương thức nộp hồ sơ

 • Hạn cuối nộp đề xuất: ngày 01 tháng 03 năm 2024
 • Địa chỉ gửi hồ sơ tư vấn và liên hệ:
  • Cán bộ nhân sự: Nguyễn Thị Ánh Ngọc
  • Điện thoại: 024 66 75 39 46
  • Email: hr@acdc.org.vn
  • Địa chỉ: Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng. Tầng 2, tòa B, Chung cư Hoành Sơn Complex (NOXH Bộ công an), ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Lưu ý:

  • Đề xuất cần nộp bản có đầy đủ chữ ký, con dấu (đối với công ty).
  • ACDC sẽ chỉ liên hệ với các hồ sơ đạt yêu cầu (trong thời gian 02 tuần kể từ khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc).
  • ACDC tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các đơn vị/cá nhân tham gia nộp hồ sơ. Chúng tôi hoan nghênh mọi đơn vị/cá nhân đủ điều kiện. Quy trình lựa chọn của ACDC tuân thủ các cam kết trong chính sách bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ … của tổ chức.

Xem chi tiết đầy đủ thông tin tại đây