Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Xây dựng phiên bản audio của Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người chăm sóc

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Xây dựng phiên bản audio của Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người chăm sóc

Thông tin chung

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức Phi chính phủ Việt Nam làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm người yếu thế khác trong cộng động đồng.

Dự án " Hỗ trợ khẩn cấp cho NKT và tổ chức Hội người khuyết tật tại Việt Nam" do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của Tổ chức CBM. Mục tiêu của dự án là góp phần vào việc thực hiện chiến lược toàn diện ứng phó với đại dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.

Để phòng tránh và ứng phó với các dịch bệnh như COVID-19 một phiên bản audio của Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người chăm sóc sẽ được dự án thiết kế và phát hành trên các phương tiện truyền thông.

 • Nội dung chính của tài liệu
 • Phần 1: Đặc điểm chung của các bệnh lây qua đường hô hấp
 • Phần 2: Một số bệnh lây qua đường hô hấp
 • Phần 3: Hướng dẫn phòng bệnh dành cho người khuyết tật
 • Phần 4: Hướng dẫn phòng bệnh dành cho người chăm sóc khi gia đình cho người mắc bệnh
 • Phần 5: Dịch bệnh
 • Hình thức dự kiến: audio

Số lượng video: số lượng tùy thuộc vào nội dung tài liệu

Trung tâm ACDC có kế hoạch tuyển 01 cá nhân hoặc đơn vị tư vấn trong nước có kinh nghiệm để thực hiện việc xây dựng video này.

 1. Mục tiêu và đối tượng sử dụng

2.1. Mục tiêu

- Tài liệu được xây dựng nhằm trình bày lại Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp cho người khuyết tật và người chăm sóc bằng audio

- Cung cấp kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn đối với các bệnh qua đường hô hấp, đảm bảo cho cả người chăm sóc và người khuyết tật.

2.2. Đối tượng sử dụng

- Đối tượng chính là người khuyết tật và người chăm sóc người khuyết tật là người khiếm thị

- Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến vấn đề phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp cho người khuyết tật và người chăm sóc.

 1. Trách nhiệm tư vấn và Kế hoạch thực hiện dự kiến

3.1. Trách nhiệm tư vấn

Tư vấn sẽ đảm nhận các trách nhiệm (nhưng không giới hạn) dưới đây:

- Xây dựng kịch bản cho audio dựa trên Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp cho người khuyết tật và người chăm sóc.

- Giọng đọc trong audio rõ ràng, không nói ngọng, nói ngắt quãng.

- Thiết kế audio theo đúng ý tưởng, nội dung yêu cầu.

- Thảo luận và phản hồi với Trung tâm ACDC trong quá trình chuẩn bị, thiết kế và hoàn thiện audio.

3.2. Kế hoạch thực hiện dự kiến

STT

Công việc

Thời gian hoàn thành

Sản phầm đầu ra

1

Kịch bản cho audio

25/09

1 kịch bản audio theo đúng yêu cầu đã thống nhất

2

Các audio Tài liệu

05/10

Các audio theo đúng yêu cầu đã thống nhất

 

4. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm ứng viên

 • Ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các audio cho người khiếm thị
 • Ứng viên có bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến thiết kế các sản phẩm truyền thông
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực người khuyết tật đặc biệt là người khiếm thị; kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ là một lợi thế.

5. Phí tư vấn

Phí tư vấn được chi trả theo định mức của dự án, dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc, có tham khảo mức chung được các tổ chức phi chính phủ khác áp dụng. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với Trung tâm ACDC.

6. Hồ sơ dự tuyển

Các cá nhân hoặc đơn vị quan tâm vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt cho Trung tâm ACDC, bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch (CV) cá nhân tư vấn hoặc giới thiệu về đơn vị.
 • Đề xuất thiết kế bao gồm: kế hoạch, ý tưởng, phương pháp thực hiện.
 • Đề xuất về mức phí
 • Các sản phẩm truyền thông hoặc video ngôn ngữ ký hiệu đã từng thiết kế
 • Các bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận giải thưởng liên quan (bản scan)

HẠN NỘP HỒ SƠ:

Thời gian gửi hồ sơ: 22/09/2020

Địa chỉ gửi hồ sơ và liên hệ:

Chị Trần Thị Hồng Nhung- Cán bộ dự án.

Email: tuyendung@acdc.org.vn

Địa chỉ: Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng. P905, tòa nhà Dream Center Home, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 6675 3946

Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được liên hệ phỏng vấn (trong thời gian 01 tuần kể từ thời gian gửi hồ sơ kết thúc)