Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng cho năm tài chính 2020

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng cho năm tài chính 2020

 1. Thông tin cơ bản về tổ chức

+) Thông tin chung

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2011 làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam, hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng trên nhiều khía cạnh của cuộc sống.

ACDC là một tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ ngoài công lập và phi lợi nhuận, kiên trì tìm kiếm và tiến hành những giải pháp khả thi nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, xây dựng một xã hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật.

ACDC cũng là một tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật, thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động của mọi đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật, cải thiện chất lượng sống, hướng tới địa vị bình đẳng, khả năng sống độc lập, hòa nhập cộng đồng, khả năng đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho xã hội của người khuyết tật theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trụ sở: Phòng 905, tòa nhà cao tầng tại ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

+) Hoạt động chính

 • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến người khuyết tật và nhóm yếu thế khác trong lĩnh vực đồi sống xã hội
 • Dịch vụ KH&CN: thông tin, tư vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng kiến thức và thực hiện các dịch vụ khoa và và công nghệ khác trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

Căn cứ và Quy chế tài chính của tổ chức, nhằm đảm bảo các yêu cầu về quản lý tài chính dự án của nhà tài trợ và tăng cường tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của chương trình, ACDC đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2020 (bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thức vào ngày 31/12/2020).

 1. Các yêu vầu về dịch vụ kiểm toán

Công ty kiểm toán

Công ty kiểm toán phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ kiểm toán đáp ứng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế;
 • Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các tổ chức phi chính phủ và các dự án được tài trợ tại Việt Nam;
 • Hiểu biết về môi trường hoạt động của chúng tôi và các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực người khuyết tật, chính sách liên quan,...
 • Đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.

Địa điểm

Việc kiểm toán sẽ được tiến hành tại văn phòng ACDC. Kiểm toán tại thực địa sẽ do công ty kiểm toán quyết định (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo đưa ra ý kiến kiểm toán chính xác về báo cáo tài chính của ACDC.

Phạm vi công việc

 • Kiểm toán báo cáo tài chính ACDC: xem xét tính chính xác, hợp lý của các chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính vầ các tài liệu có liên quan đến hoạt động của ACDC trong năm 2020;
 • Kiểm toán tuân thủ: kiểm tra tính tuân thủ theo quy định pháp luật và quy định tài chính của ACDC và nhà tài trợ;
 • Đánh giá mức độ hiệu quả quản lý tài chính hiện tại và các rủi ro (nếu có) và đề xuất cải thiện.

Thời gian kiểm toán

Dự kiến thời gian kiểm toán từ 05/05/2021.

Thời điểm phát hành kiểm toán chính thức không muộn hơn ngày 31/07/2021.

Sản phẩm yêu cầu

Công ty kiểm toán sẽ cung cấp:

 • Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của ACDC cho năm tài chính 2020;
 • Thư quản lý sẽ đề cấp đến những vấn đề trong chính sách và thực hành quản lý tài chính của ACDC (nếu có) và ý kiến đề xuất của kiểm toán viên nhắm cải thiện hệ thống quản lý tài chính của ACDC;
 • Báo cáo kiểm toán và thư quản lý được lập thành 02 bộ bằng việt và 02 bộ bằng tiếng Anh.

Yêu cầu đối với đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ

 • Đề xuất tài chính phải ghi rõ mức phí kiểm toán đã bao gồm VAT (10%) và các phụ phí phát sinh (nếu có)
 • Đề xuất mức phí kiểm toán cho các năm tiếp theo: 2021, 2022, 2023
 • Đề xuất gửi kèm hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của đơn vị kiểm toán

Liên hệ

 • Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/04/2021.
 • Địa chỉ liên hệ: Gửi hồ sơ đến email : tuyendung@acdc.org.vn.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng cho năm tài chính 2020