Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC đồng hành cùng các tổ chức trong sự kiện chào mừng ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4

ACDC ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TỔ CHỨC TRONG

SỰ KIỆN CHÀO MỪNG NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 18/4

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021

 1. Bối cảnh

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tiền thân là Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2011 làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam, hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng trên nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Hằng năm, việc tổ chức kỷ niệm 18/4 là dịp để chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, các tổ chức của người khuyết tật, các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động vì người khuyết tật với mục đích khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, mang niềm vui và hạnh phúc cho bản thân và gia đình người khuyết tật Việt Nam. Chủ đề chính của Ngày người khuyết tật năm 2021 là “An toàn – Bình đẳng”. Ý nghĩa của chủ đề là đảm bảo sự an toàn cho người khuyết tật và gia đình của họ trong đại dịch Covid – 19; tạo điều kiện bình đẳng cho người khuyết tật được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương.

Năm nay, với mong muốn đồng hành cùng các tổ chức trong việc nâng cao hình ảnh của người khuyết tật và kỷ niệm ngày lễ quan trọng này, ACDC dự kiến sẽ tài trợ cho các tổ chức thực hiện ý tưởng và kế hoạch của mình.

 1. Các thông tin về gói tài trợ
 • Nội dung chính cùa gói tài trợ: Tài trợ cho các đơn vị thực hiện hoạt động kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam
 • Chủ đề hoạt động: Kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 với chủ đề "An toàn - Bình đẳng"
 • Thời gian thực hiện: Thời gian tổ chức hoạt động muộn nhất là Ngày18/4/2021
 • Đối tượng tham gia: Các tổ chức của và vì Người khuyết tật trên toàn quốc
 • Số lượng đơn vị nhận tài trợ: Tối đa 10 đơn vị
 • Ngân sách tài trợ: Khoảng 10 triệu đồng/ Đơn vị
 • Lưu ý: Mỗi đơn vị tham gia chỉ nộp một đề xuất.
 1. Thời gian thực hiện

Từ 6-9/04/2021

Nộp đề xuất

Trước 12/4/2021

Ký kết hợp tác

Trước 19/04/2021

Hoàn thành hoạt động kỷ niệm 18/4

Từ 19-23/04/2021

Báo cáo cho ACDC (nội dung báo cáo theo mẫu + hình ảnh hoạt động)

 1. Hồ sơ đề xuất

Hội đồng chỉ xem xét Hồ sơ đề xuất có đầy đủ các tài liệu sau:

  • Thư đề nghị tài trợ
  • Kế hoạch chi tiết hoạt động
  • Bản ngân sách hoạt động

Hạn nộp đề xuất: trước 12h00 (GMT+7) 09/04/2020. Các đề xuất nộp sau thời gian trên sẽ không được xét. Các đề xuất phải gửi tới email: admin@acdc.org.vn với tiêu đề: Hồ sơ xin tài trợ Kỷ niệm ngày Người khuyết tật 18/04

 • ACDC sẽ chỉ liên lạc với các đề xuất được chọn.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Ánh Ngoc. Số điện thoại: 024 6675 3946. Email: admin@acdc.org.vn