Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển dụng in ấn cho Câu chuyện thành công của Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật"

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

In ấn

ẤN PHẨM CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN

 “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT”

 1. Giới thiệu chung

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng. Sứ mệnh của ACDC đó là cam kết đóng góp cho sự hoà nhập của người khuyết tật và nhóm yếu thế thông qua các hoạt động hỗ trợ đảm bảo quyền của người khuyết tật và thúc đẩy các mô hình phục vụ người khuyết tật.

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, ACDC đã phối hợp cùng các bên liên quan để thực hiện các hoạt động nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong tiếp cận vật lý cho người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông và y tế và xây dựng các mô hình hỗ trợ bền vững cho người khuyết tật. Những thay đổi này sẽ được ACDC tổng hợp và biên soạn thành câu chuyện thành công của dự án.

Với mục đích công bố những kết quả đã đạt được và cung cấp góc nhìn rõ hơn về những nỗ lực trong việc nâng cao vai trò của người khuyết tật cũng như thúc đẩy thực thi chính sách, cải thiện dịch vụ liên quan đến người khuyết tật một cách hiệu quả, một ấn phẩm truyền thông bao gồm các câu chuyện thành công của dự án sẽ được biên soạn, thiết kế và xuất bản.

 1. Mục tiêu

Các câu chuyện thành công của dự án sẽ được thu thập, biên soạn, thiết kế, in ấn và phát hành nhằm cung cấp những góc nhìn trực quan về:

 • Những kết quả đã đạt được của dự án liên quan đến vận động chính sách, sửa đổi luật, cung cấp và cải thiện những hoạt động hỗ trợ/dịch vụ cho người khuyết tật... đến đối tác và người quan tâm.
 • Cung cấp thêm thông tin cho những bên quan tâm về những chính sách, dịch vụ liên quan đến người khuyết tật.
 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật và năng lực của người khuyết tật.
 • Ấn phẩm này là một phần báo cáo kết quả hoạt động cho USAID.
 1. Đối tượng sử dụng
 • Người khuyết tật tại 3 vùng dự án nói riêng và người khuyết tật Việt Nam nói chung.
 • Các tổ chức/cá nhân quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ/dịch vụ cho người khuyết tật.
 • Nhà tài trợ.
 1. Trách nhiệm tư vấn
 • In ấn theo đúng file thiết kế, ý tưởng thiết kế của ấn phẩm.
 • Thảo luận và phản hồi với ACDC trong quá trình in ấn và hoàn thiện ấn phẩm
 • Đáp ứng đúng yêu cầu về hình thức:
 • Số lượng in: 300 quyển
 • Kích cỡ: 20 x 24 cm
 • Số trang: 110 (cả bìa)
 1. Kế hoạch dự kiến

STT

Nội dung

Thời hạn hoàn thành

Sản phẩm đầu ra

1

Hoàn thành in ấn

16/06/2021

300 ấn phẩm theo đúng yêu cầu đã thống nhất

 1. Yêu cầu về đơn vị tư vấn
 • Đơn vị có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong việc in ấn các sản phẩm truyền thông, đặc biệt là các ấn phẩm câu chuyện thành công của dự án.
 • Có kinh nghiệm in ấn các sản phẩm truyền thông trong lĩnh vực người khuyết tật đặc biệt là phụ nữ/trẻ em khuyết tật là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ, các đối tượng dễ bị tổn thương là một lợi thế.
 1. Phí tư vấn

          Phí tư vấn được chi trả theo định mức của dự án, dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc, có tham khảo mức chung được các tổ chức phi chính phủ khác áp dụng. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với ACDC.

 1. Hồ sơ dự tuyển

          Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt cho Viện ACDC, bao gồm:

 • Bản giới thiệu về đơn vị.
 • Báo giá.
 • Các sản phẩm truyền thông hoặc các tài liệu khác đã từng in ấn.

HẠN NỘP HỒ SƠ:

Thời gian gửi hồ sơ: trước 17h ngày 16/05/2021

Địa chỉ gửi hồ sơ và liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Cán bộ Hành chính – Nhân sự & Truyền thông

Email: tuyendung@acdc.org.vn

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng. P905, tòa nhà Dream Center Home, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 6675 3946

Lưu ý: ACDC sẽ chỉ liên lạc với những hồ sơ đạt yêu cầu.