Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển chuyên gia xây dựng quy chế - quy trình của tổ chức

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia xây dựng quy chế/quy trình của tổ chức

 1. Thông tin chung

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2020, tiền thân là Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng được thành lập từ năm 2011, làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam, hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng trên nhiều khía cạnh của cuộc sống.

ACDC là một tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ ngoài công lập và phi lợi nhuận, kiên trì tìm kiếm và tiến hành những giải pháp khả thi nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, xây dựng một xã hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật.

ACDC cũng là một tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật, thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động của mọi đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật, cải thiện chất lượng sống, hướng tới địa vị bình đẳng, khả năng sống độc lập, hòa nhập cộng đồng, khả năng đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho xã hội của người khuyết tật theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các hoạt động chính

 • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến người khuyết tật và nhóm yếu thế khác trong lĩnh vực đời sống xã hội
 • Dịch vụ KH&CN: thông tin, tư vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng kiến thức và thực hiện các dịch vụ khoa và công nghệ khác trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ của Viện.
 1. Mục tiêu

Nhằm góp ý, rà soát và hoàn thiện các quy định/quy chế tài chính và các quy trình liên quan khác của tổ chức theo đúng quy định của các đối tác/nhà tài trợ và quy định của pháp luật địa phương.

 1. Nội dung, yêu cầu công việc
  1. Nội dung công việc

Góp ý, rà soát và hoàn thiện các quy định, quy chế tài chính và các quy trình liên quan:

 • Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ, tài sản
 • Quy trình đấu thầu/tài trợ
 • Quy trình tuyển dụng chuyên gia/tư vấn
 • Quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt, tài sản
 • Quy trình tạm ứng – hoàn ứng – quyết toán
 • Quy trình ghi sổ quỹ (sổ của thủ Quỹ)
 • Quy định về phân bổ chi phí văn phòng, chi phí đi lại, lương và các chế độ khác theo lương
 • Quy định về chấm công, tính lương
 • Quy định về kiểm toán độc lập
  1. Yêu cầu sản phẩm đầu ra
 • Một cuốn sổ tay tài chính với đầy đủ các quy định, quy trình cần thiết phục vụ các hoạt động của tổ chức, đúng với quy định pháp luật và yêu cầu của các đơn vị tài trợ.
 • Sản phẩm được trình bày đẹp, định dạng file dạng word và PDF.
 1. Kế hoạch dự kiến thực hiện

Nội dung

Ngày

Giai đoạn 1: Xây dựng, hoàn thiện nội dung

20-22 ngày

Nhận tài liệu từ ACDC

1-2 ngày (ngay lập tức)

Nghiên cứu, góp ý, chỉnh sửa

4 ngày

Thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện bản nháp

7 ngày

Gửi bản nháp

1 ngày

Nhận góp ý chỉnh sửa nội dung

2-3 ngày

Hoàn thiện nội dung

5 ngày

Giai đoạn 2: Trình bày, thiết kế sổ tay

29-30 ngày

Trình bày, thiết kế sổ tay

14 ngày

Gửi bản demo

1 ngày

Nhận góp ý chỉnh sửa

2-3 ngày

Thiết kế

7 ngày

Sản phẩm cuối cùng

5 ngày

 

 1. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ
 • Có kinh nghiệm tư vấn, xây dựng, soạn thảo và hiểu biết các chính sách, quy chế,...
 • Có đội ngũ chuyên gia, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và vận hành quy chế.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội, NGOs.
 • Có kỹ năng viết, phân tích, tổng hợp, thuyết trình và tổ chức.
 1. Phí tư vấn

Phí tư vấn được chi trả theo định mức của tổ chức.

7. Hồ sơ

 • Hồ sơ bao gồm:
 • Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm có liên quan của đơn vị
 • Đề xuất về ngân sách thực hiện
 • Hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 18 tháng 08 năm 2021
 • Hồ sơ gửi về:

Lưu ý: ACDC sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ phù hợp.

Chi tiết xem thông tin tại đây