Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trung tâm ACDC tuyển tư vấn khảo sát phân tích tình hình bạo lực tình dục đối với Phụ nữ và trẻ em khuyết tật tại Hà Nội và Đà Nẵng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tên hoạt động: Khảo sát phân tích tình hình bạo lực tình dục đối với Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật tại Hà Nội và Đà Nẵng

I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT

Trung tâm ACDC là một tổ chức của và vì người khuyết tật hoạt động tại Việt Nam làm việc vì quyền và lợi ích của người khuyết tật. Dự án “Tăng cường năng lực cho Phụ Nữ và Trẻ em gái Khuyết Tật (PNTKT)” do Trung tâm ACDC thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 được Quỹ Dân Chủ Liên Hợp Quốc (UNDEF) tài trợ. Dự án nhằm mục đích giảm thiểu tình trạng bạo lực tình dục đối với PNTKT, thông qua việc nâng cao nhận thức và trao quyền để PNTKT trở nên độc lập hơn nhằm bảo vệ quyền của họ, thiết lập một mạng lưới hỗ trợ để bảo vệ và ngăn chặn bạo lực tình dục đồng thời tăng cường khung pháp lý và các chính sách để loại bỏ bạo lực tình dục đối với PNTKT ở Việt Nam.

Cuộc khảo sát toàn diện này với mong muốn tìm hiểu về nhận thức về bạo lực tình dục và quyền hợp pháp của PNTKT trong phòng, chống bạo lực tình dục cũng như các kỹ năng bảo vệ bản thân và sống độc lập của PNTKT. Ngoài ra, đối với hai vùng dự án, khảo sát còn có mục đích thu thập các số liệu và câu chuyện liên quan đến tình hình bạo lực tình dục, đặc biệt là các trường hợp cụ thể. Cuối cùng, khảo sát cũng tìm hiểu về các chính sách cụ thể và cách thức thực thi liên quan đến bạo lực tình dục đối với PNTKT tại hai vùng dự án.

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG

2.1 Mục tiêu hoạt động:

- Đánh giá thực trạng về tình hình bạo lực tình dục đối với PNTKT tại Hà Nội và Đà Nẵng

- Tìm hiểu nhận thức về bạo lực tình dục và quyền hợp pháp của PNTKT trong phòng, chống bạo lực tình dục cũng như những kỹ năng bảo vệ bản thân và sống độc lập của PNTKT

2.2 Nội dung nghiên cứu cụ thể:

Nhận thức về bạo lực tình dục và quyền hợp pháp của PNTKT trong phòng, chống bạo lực tình dục

- Các kỹ năng bảo vệ bản thân và sống độc lập của PNTKT

- Thực trạng bạo lực tình dục liên quan đến các trường hợp cụ thể tại hai vùng dự án: tỷ lệ bị lạm dụng tình dục, tần suất bị lạm dụng tình dục, những hậu quả liên quan: sức khỏe thể chất, tinh thần…; các yếu tố bảo vệ hoặc tăng nguy cơ bị lạm dụng tình dục

- Các chính sách cụ thể liên quan đến bạo lực tình dục đối với PNTKT ở 2 vùng dự án: cách thực thi ở địa phương/ hỗ trợ hiện có tại địa phương…

2.3 Đối tượng:

- Phụ nữ và Trẻ em gái Khuyết tật

            + Đa dạng tật, tỷ lệ đồng đều

            + Độ tuổi: 13 – 60 tuổi

- Gia đình trẻ em gái khuyết tật (đối với trẻ em gái KT dưới 13 tuổi)

- Các tổ chức tại địa phương và các cán bộ ban ngành liên quan khác (Y tế, Tư pháp, Công An, Hội Phụ nữ, UBND phường, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở y tế như nhà tạm trú, tạm lánh…)

 

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin thứ cấp từ các ngành liên quan

- Khảo sát đánh giá: xây dựng đề cương khảo sát, bộ công cụ đánh giá, khảo sát thực địa, báo cáo đánh giá.

 

IV. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI

TT

Nội dung công việc

Địa điểm

Thời hạn hoàn thành công việc

1

Soạn thảo đề cương (bao gồm kế hoạch, chương trình, nội dung làm việc và các công cụ khảo sát cần thiết)

Hà Nội

24/4/2018

2

Tập huấn bộ công cụ khảo sát

Hà Nội

26/4/2018

3

Nghiên cứu tài liệu có sẵn (các nghiên cứu, báo cáo về bạo lực tình dục đối với Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật)

Hà Nội

27/4/2018

4

Khảo sát thực địa, tham gia quá trình khảo sát tại 2 vùng dự án, làm việc với các đối tượng được khảo sát để đảm bảo mục tiêu đề ra

Hà Nội và Đà Nẵng

Dự kiến:

- Tuần thứ 2 tháng 5/2018 tại Đà Nẵng

- Tuần thứ 3 tháng 5/2018 tại Hà Nội

5

Xử lý và phân tích số liệu khảo sát

 

22/5/2018

6

Hoàn thiện kết quả báo cáo đánh giá toàn diện về tình hình bạo lực tình dục đối với PNTKT

Hà Nội

Tuần đầu tháng 6/2018

 

V. YÊU CẦU VỀ KẾT QUẢ ĐẦU RA

- 01 báo cáo đánh giá toàn diện về bạo lực tình dục đối với PNTKT cũng như nhận thức, quyền hợp pháp của PNTKT và những kỹ năng bảo vệ bản thân và sống độc lập của PNTKT tại Hà Nội và Đà Nẵng.

 

VI. YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT/TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

6.1. Trách nhiệm của tư vấn:

- Xây dựng đề cương, tài liệu bộ câu hỏi

- Tham gia tập huấn bộ công cụ khảo sát, hướng dẫn thu thập thông tin tại hiện trường

- Phân tích số liệu

- Báo cáo khảo sát

6.2. Trình độ, chuyên môn, kỹ năng:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về bạo lực tình dục đối với Phụ Nữ

- Có bằng cấp chuyên môn theo yêu cầu.

- Hiểu và nắm rõ theo yêu cầu.

- Tôn trọng và có kinh nghiệm làm việc với Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật cũng như bảo vệ quyền của họ.

- Có kiến thức về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật là một lợi thế

6.3. Thời gian và địa điểm

- Hoạt động dự kiến bắt đầu giữa tháng 4/2018 và hoàn thiện và báo cáo chậm nhất 10/6/2018. Lịch làm việc cụ thể sẽ được thảo luận và quyết định giữa tư vấn và cán bộ ACDC.

- Tư vấn được tuyển chọn sẽ làm việc cố định tại Hà Nội và thực hiện khảo sát thực địa 6 ngày tại Hà Nội và Đà Nẵng.

6.4. Phí tư vấn

- Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc của tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với ACDC.

- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong quá trình thực địa sẽ được chi trả bởi ACDC theo các quy định và định mức của ACDC.

 

VII. QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT

Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Điều phối dự án. Khi

thực hiện các hoạt động liên quan tới địa phương, tư vấn sẽ chịu sự quản lý và giám sát trực tiếp của Cán bộ dự án.

 

VIII. HỒ SƠ

1) Hồ sơ của đơn vị tư vấn/ Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn.

2) Các tài liệu nghiên cứu, đặc biệt liên quan đến bạo lực tình dục đã từng (tham gia) nghiên cứu trước đây (nếu có)

 

IX. HẠN NỘP HỒ SƠ:

Thời gian gửi hồ sơ: 10/4/2018 – 17/4/2018

Địa chỉ gửi hồ sơ tư vấn và liên hệ:

Cán bộ dự án: Trịnh Thị Lê

Điện thoại: 024 66 75 39 46 - 024 6291 0814

Email: tuyendung@acdc.org.vn

Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được liên hệ (trong thời gian 01 tuần kể từ

khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc)