Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tuyển nhà cung cấp xây dựng video Ngôn ngữ ký hiệu và audio, video âm thanh


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN NHÀ CUNG CẤP XÂY DỰNG VIDEO NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VÀ AUDIO, VIDEO ÂM THANH

 

I.       THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (ACDC) đang thực hiện dự án “Phòng chống Bạo lực thể chất, tinh thần và Phân biệt đối xử đối với Trẻ khuyết tật” (viết tắt là: dự án AVAC). Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Cứu trợ trẻ em Hồng Kong với sự điều phối của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam trong năm 2022-2024 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu chung của dự án là góp phần cùng Nhà nước và các bên liên quan ở tất cả các cấp thực hiện hiệu quả quyền trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em được thực hiện đầy đủ như đã cam kết.

Nhằm nâng cao nhận thức về quyền của trẻ em khuyết tật, đặc biệt cho trẻ em khuyết tật nghe nói và khuyết tật nhìn, dự án có kế hoạch tìm kiếm đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ tài liệu hóa và chuyển thể tài liệu thành video về quyền của trẻ em khuyết tật dưới dạng ngôn ngữ ký hiệu và audio âm thanh.

II.    MỤC TIÊU

01 video ngôn ngữ ký hiệu và 1 audio, 1 video âm thanh được sản xuất. Nội dung của sản phẩm nhằm cung cấp kiến thức về Quyền trẻ em, đặc biệt quyền được tham gia, quyền bảo vệ cho trẻ khuyết tật.

III.    YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM

 1. Yêu cầu chung về sản phẩm
 1. Yêu cầu về mặt nội dung

Sản phẩm cần đảm bảo chuyển tải toàn bộ quyển tài liệu về quyền trẻ em cho trẻ em khuyết tật (có sẵn) thành video ngôn ngữ ký hiệu và audio, video âm thanh.

 • Quyển tài liệu có các nội dung sau: Một số khái niệm cơ bản: trẻ em, trẻ em khuyết tật, quyền của trẻ em khuyết tật, các nhóm quyền, bổn phận của trẻ, các nguyên tắc thực thi quyền trẻ em..;
 • Nhóm quyền được bảo vệ của trẻ khuyết tật: thế nào là bảo vệ trẻ em, quyền được bảo vệ, tại sao cần bảo vệ trẻ em khuyết tật, các hình thức bạo lực, xâm hại trẻ em khuyết tật;
 • Nhóm quyền tham gia của trẻ em khuyết tật: thế nào nào sự tham gia, quyền tham gia, mục đích và vai trò của sự tham gia, các hình thức tham gia, các yếu tố cần thiết cho sự tham gia của trẻ khuyết tật;
 • Trẻ em khuyết tật làm gì khi bị vi phạm quyền được bảo vệ và được tham gia?
 1. Yêu cầu về mặt hình thức các sản phẩm chuyển thể
 • Về sản phẩm video ngôn ngữ ký hiệu: video chất lượng cao, có âm thanh và phụ đề tiếng Việt.
 • Bộ tài liệu chuyển thể dạng audio và clip (chỉ có âm thanh)
 • Đảm bảo các sản phẩm được để ở định dạng phổ biến, tương thích trên nhiều nền tảng khác nhau.  
 • Âm nhạc sử dụng phải có đủ bản quyền đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, không giới hạn thời gian và không gian.
 • Đảm bảo có nhận diện của SC và ACDC, tuân thủ luật bản quyền
 • Tư vấn gửi sản phẩm hoàn thiện và file dựng (gốc) của các bản chuyển thể cho ACDC.

c. Thời lượng của sản phẩm: Chuyển thể quyển tài liệu dài trên dưới 20 trang giấy.

2. Đối tượng sử dụng

Nhóm đối tượng tác động được chia theo cấp độ ưu tiên như sau:

-     Trẻ em khiếm thị, mù, trẻ điếc là nhóm đối tượng chính của bộ tài liệu

-     Đối tượng tác động gián tiếp là các bậc phụ huynh, người giám hộ và những người đang làm việc liên quan đến trẻ.

-     Đối tượng tác động sau cùng là cộng đồng, giúp cộng đồng hiểu đúng đắn và đầy đủ hơn về quyền của trẻ em khuyết tật.

3. Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 25.08.2022

IV.    PHẠM VI CÔNG VIỆC:

1.    Nhiệm vụ của Đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ

- Chuyển thể quyển tài liệu thành 2 dạng: video ngôn ngữ ký hiệu và audio âm thanh (có kèm video âm thanh).

- Chỉnh sửa theo góp ý từ ACDC

- Hoàn thiện video theo yêu cầu của dự án đến khi được nhà tài trợ phê duyệt.

2.    Các kết quả đầu ra

- 01 video chuyển thể quyển tài liệu thành video ngôn ngữ ký hiệu dành cho người điếc

- 01 audio kèm 01 video âm thanh dành cho người khiếm thị, người mù

V.    TUYỂN CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

1.   Yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ:

-  Số lượng: 01 đơn vị/ tổ chức/ công ty/nhóm cá nhân.

Am hiểu các kiến thức xoay quanh quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền của trẻ em khuyết tật

-  Có kinh nghiệm sản xuất video ngôn ngữ ký hiệu dành cho người Điếc và audio dành cho người khiếm thị, người mù

- Có đầy đủ nhân sự, trang thiết bị và phần mềm đảm bảo thực hiện công việc như điều khoản tham chiếu đã đề ra.

- Có cam kết hoàn thành đúng tiến độ công việc theo khung thời gian đã thống nhất.

2.   Đánh giá, xét chọn nhà cung cấp

Các đơn vị cung cấp dịch vụ/tư vấn cá nhân sẽ được xét chọn theo các tiêu chí sau:

BẢNG ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ XÉT CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Tiêu chí chi

Số điểm

Kinh nghiệm, chuyên môn (đơn vị có chuyên môn chuyển thể tài liệu thành video ngôn ngữ ký hiệu và audio, video âm thanh)

20

Đề xuất kỹ thuật và khung thời gian hoàn thiện sản phẩm phù hợp với dự án

50

Đề xuất tài chính (trọn gói) và điều khoản thanh toán

30

 

Các ứng viên có đề xuất hợp lý sẽ được phỏng vấn thêm hoặc thương lượng để thực hiện hoạt động này.

VIII.  CÁCH NỘP HỒ SƠ

Các Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:

(1)       Email bày tỏ sự quan tâm;

(2)       CV/Hồ sơ năng lực của ứng viên (bao gồm link các sản phẩm đã sản xuất liên quan tới mục tiêu điều khoản tham chiếu)

(3)       Bản đề xuất kĩ thuật triển khai công việc.

(4)       Bản đề xuất tài chính trọn gói.

Hồ sơ gửi về địa chỉ:   Ms Nguyễn Thị Ánh Ngọc – Cán bộ Hành chính, Nhân sự. Email: hr@acdc.org.vn. Điện thoại: 024 66 75 39 46 – 024 6291 0814

Hạn nộp hồ sơ đến: 17h00 ngày 04/08/2022

Lưu ý:

 • ACDC sẽ chỉ liên hệ với các hồ sơ phù hợp.
 • ACDC tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các đơn vị tư vấn. Chúng tôi hoan nghênh đơn vị tư vấn đủ điều kiện. Quy trình lựa chọn của ACDC tuân thủ các cam kết trong chính sách bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ … của tổ chức.