Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tìm cung cấp dịch vụ thiết lập mô hình nhà trung chuyển tại trung tâm y tế huyện Tiên Phước, Quảng Nam

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT LẬP MÔ HÌNH NHÀ TRUNG CHUYỂN

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN PHƯỚC, QUẢNG NAM

Hà Nội, ngày …  tháng 7  năm 2022

 

I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT & THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho người khuyết tật” giai đoạn 2 (2021-2024) (sau đây gọi tắt là RVCO-II) do Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) thực hiện sẽ tập trung hỗ trợ hoàn thiện một số chính sách quốc gia về người khuyết tật và thực thi chính sách liên quan đến người khuyết tật tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế và Quảng Nam. Dự án kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực về nhận thức, thái độ, thể chế và chính sách với mục tiêu xóa bỏ các rào cản hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Dự án sẽ thực hiện các hoạt động như cải thiện khả năng tiếp cận vật lý, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia đời sống xã hội và vận động cho sự bình đẳng và quyền của người khuyết tật. Dự án sẽ hợp tác với các bộ ngành của Chính phủ như  Bộ Y tế (BYT), Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) và Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật (UBQGNKT) và các cơ quan ban ngành khác ở cấp quốc gia, và các ngành liên quan ở địa phương của ba tỉnh mục tiêu là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH), Sở Giao thông Vận tải (Sở GTVT), Sở Y tế (Sở YT), các Hội của người khuyết tật (Hội NKT) và các sở ngành khác có liên quan.

Mô hình Nhà trung chuyển tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, ACDC dự kiến triển khai 01 mô hình Nhà trung chuyển tại 01 Bệnh viện tuyến Trung ương và 01 mô hình tại một Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố tại tỉnh Quảng Nam. Nhà trung chuyển thuộc Khoa PHCN sẽ hỗ trợ người bệnh, người khuyết tật thực hành thành thục các chức năng sinh hoạt hàng ngày trước khi trở về cộng đồng, gia đình, từ đó tái hòa nhập một cách tự tin, độc lập trong cuộc sống. Các chức năng sinh hoạt cơ bản bao gồm di chuyển, tự mặc quần áo, ăn uống, nấu ăn, vệ sinh cá nhân, chải tóc, tắm, trang điểm, vệ sinh… và các hoạt động tham gia cộng đồng khác.

II. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

Mục đích của hoạt động nhằm tìm kiếm đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống trang thiết bị trong mô hình Nhà trung chuyển tại TTYT huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

III. NỘI DUNG

ACDC mong muốn các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá cạnh tranh cho hoạt động: Cung cấp và lắp đặt hệ thống trang thiết bị cho mô hình Nhà trung chuyển – Dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho người khuyết tật – Giai đoạn 2”.

Căn cứ trên Phụ lục 1 – Hồ sơ thiết kế (giản lược) và Phụ lục 2 - Tiêu chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu về khối lượng của ACDC, Nhà thầu cần nộp Hồ sơ chào giá cạnh tranh, gồm:

 1. Dự toán chi phí
 2. Đăng ký Kinh doanh
 3. Hồ sơ năng lực công ty và danh sách các dự án đã thực hiện

IV .Thời hạn và cách thức nộp Hồ sơ chào giá cạnh tranh

Hồ sơ chào giá có thể nộp bằng một trong hai hình thức sau:

1. Gửi qua đường bưu điện: Hồ sơ phải được nhận trong phong bì dán kín tại địa chỉ dưới đây muộn nhất vào:

Thời gian:     Thứ Sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2022 trước 17:30 giờ

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc – Cán bộ Hành chính

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC)

Phòng 905 Chung cư Dream Center Home, số 11a Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 6675 3946

Tiêu đề: Hồ sơ chào giá hoạt động: Cung cấp và lắp đặt hệ thống trang thiết bị trong mô hình Nhà trung chuyển tại Quảng Nam

2. Gửi qua email: Hồ sơ chào giá có thể gửi tới qua thư điện tử theo địa chỉ dưới đây muộn nhấ vào:

Thời gian:     Thứ Sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2022 trước 17:30 giờ

Email nhận:   admin@acdc.org.vn

Tiêu đề:        Hồ sơ chào giá hoạt động: Cung cấp và lắp đặt hệ thống trang thiết bị trong mô hình Nhà trung chuyển tại Quảng Nam

- Do số lượng lớn các Hồ sơ được nộp, ban phụ trách sẽ chỉ liên lạc với các đơn vị được chọn.

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

Đơn vị cung cấp dịch vụ gia công, lắp đặt và cung cấp hệ thống trang thiết bị cho Nhà trung chuyển phải đảm bảo một số nguyên tắc, quy chuẩn tiếp cận sau.

          1. Nguyên tắc cải tạo, thiết lập mô hình

  1. Việc gia công, lắp đặt và cung cấp hệ thống trang thiết bị phải được thực hiện theo đúng Hồ sơ thi công do Dự án cung cấp. Việc thay đổi thiết kế hoặc lắp đặt trang thiết bị phải được trao đổi và có sự thống nhất với ACDC.
  2. Các trang thiết bị lắp đặt tại mô hình phải phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương, điều kiện văn hóa, đặc biệt phù hợp với kinh tế của đa số người khuyết tật tại địa phương.
  3. Chất lượng lắp đặt phải đảm bảo chắc chắn, an toàn với người sử dụng.
  4. Sau khi hoàn thiên, cần có chỉ dẫn về kích thước của một số hạng mục quan trọng và kích thước của trang thiết bị
 1. 2. Nguyên tắc cung cấp trang thiết bị
  1. Đáp ứng đúng kích thước, tiêu chuẩn do ACDC đề ra;
  2. Phổ biến tại địa phương;
  3. Phù hợp với thói quen sử dụng tại địa phương;
  4. Có sẵn trên thị trường hoặc dễ dàng chế tạo được bằng các nguyên liệu khác ở địa phương (trong trường hợp không thể mua sẵn trên thị trường);
  5. Giá thành phải phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương, đặc biệt phù hợp với kinh tế của đa số người khuyết tật tại địa phương.

VI. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 1. Cam kết thực hiện theo đúng Hồ sơ thiết kế được cung cấp (bản in có chữ ký của đại diện ACDC và Kiến trúc sư). Mọi thay đổi so với Hồ sơ thiết kế phải được sự đồng ý của ACDC;
 2. Cam kết chịu trách nhiệm điều chỉnh theo đúng yêu cầu, nếu như có bất kỳ hạng mục nào không thực hiện đúng so với Hồ sơ thiết kế mà không được sự đồng ý của ACDC;
 3. Có tinh thần hợp tác và phối hợp với dự án để hoàn thành mô hình;
 4. Ưu tiên các đơn vị đã có kinh nghiệm cải tạo các công trình đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật hoặc các công trình thuộc Bệnh viện.
 5. Mức giá gia công, lắp đặt và mua sắm trang thiết bị phù hợp với mức ngân sách đã được dự án phê duyệt.

Xem thông tin chi tiết trong các phần file Phụ lục dưới đây:

1) Phụ lục 1: Hồ sơ thiết kế sơ bộ 
2) Phụ lục 2: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công