Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tuyển Giảng viên Tập huấn về quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Giảng viên

Tập huấn về quyền trẻ em cho trẻ em khuyết tật tại Đà Nẵng

 1. Thông tin dự án và cơ sở đề xuất hoạt động

Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (ACDC) là một tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật, thúc đẩy và hỗ trợ người khuyết tật bao gồm cả trẻ em khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương khác ở Việt Nam. ACDC là một trong số những tổ chức tiên phong trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng sống, hướng tới địa vị bình đẳng, khả năng sống độc lập, hòa nhập cộng đồng và khả năng đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho xã hội của người khuyết tật.

Dự án “Phòng chống Bạo lực thể chất, tinh thần và Phân biệt đối xử đối với Trẻ khuyết tật” (viết tắt là: dự án AVAC) do ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Hồng Kong và sự điều phối của tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam trong năm 2022-2024 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu chung của dự án là góp phần cùng Nhà nước và các bên liên quan ở tất cả các cấp thực hiện hiệu quả quyền trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em được thực hiện đầy đủ như đã cam kết.

Theo Điều 23, Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em khẳng định trẻ em khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần có quyền được chăm sóc, giáo dục và điều trị đặc biệt, để giúp các em có cuộc sống trọn vẹn, đầy đủ, được bảo đảm phẩm giá, thúc đẩy khả năng tự lập và hoà nhập với xã hội của các em ở mức độ cao nhất có thể được. Theo Điều 35 Luật trẻ em 2016 quy định “Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội” Tuy nhiên, trên thực tế, trẻ khuyết tật lại phải đối mặt với rất nhiều yếu tố vi phạm đến quyền cơ bản của trẻ hoặc loại trừ sự tham gia của trẻ. Đây là nhóm đối tượng dễ bị phân biệt đối xử kép do các yếu tố thể chất, khuyết tật, nghèo đói…. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, sự tham gia, được bảo vệ đối với trẻ em khuyết tật là vô cùng quan trọng. Hiểu rõ vấn đề này, ACDC dự kiến tổ chức khóa Tập huấn về quyền trẻ em cho trẻ em khuyết tật tại Đà Nẵng

Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 1 giảng viên trong nước có kinh nghiệm để thực hiện khóa tập huấn về chủ đề trên.

 1. Mục tiêu hoạt động

Sau tập huấn, trẻ khuyết tật sẽ:

- Nâng cao kiến thức về quyền trẻ em, tập trung vào nhóm quyền được bảo vệ và quyền được tham gia của trẻ khuyết tật

- Thực hành tham gia trong các hoạt động truyền thông, hội thảo

 

 1. Nội dung, yêu cầu công việc

3.1. Nội dung công việc

Giảng viên chính sẽ đảm nhận các trách nhiệm (nhưng không giới hạn) dưới đây:

a. Xây dựng đề cương giảng dạy và tài liệu tập huấn, thảo luận và thống nhất với ACDC.

b. Biên soạn và gửi tài liệu tập huấn cho ACDC và nhà tài trợ. Tư vấn chủ động đề xuất các nội dung phù hợp với mục tiêu của khóa tập huấn. Các nội dung cơ bản cần có:

- Một số khái niệm cơ bản: trẻ em, trẻ em khuyết tật, quyền của trẻ em khuyết tật, các nhóm quyền, bổn phận của trẻ, các nguyên tắc thực thi quyền trẻ em..;

- Nhóm quyền được bảo vệ của trẻ khuyết tật: thế nào là bảo vệ trẻ em, quyền được bảo vệ, tại sao cần bảo vệ trẻ em khuyết tật, các hình thức bạo lực, xâm hại trẻ em khuyết tật;

- Nhóm quyền tham gia của trẻ em khuyết tật: thế nào nào sự tham gia, quyền tham gia, mục đích và vai trò của sự tham gia, các hình thức tham gia, các yếu tố cần thiết cho sự tham gia của trẻ khuyết tật;

- Các kỹ năng cần thiết khi tham gia, khởi xướng, tổ chức một hoạt động tuyên truyền, chia sẻ thông tin, vui chơi giải trí và trình bày trước đám đông.

Các nội dung trên được xây dựng thân thiện, dễ hiểu, và phù hợp với nhiều dạng tật đặc biệt là trẻ tự kỷ, chậm phát triển.

Phương pháp tập huấn có sự tham gia, lấy người học làm trung tâm, kết hợp đa dạng và linh hoạt các cách thức tập huấn thảo luận nhóm, chia sẻ ý kiến, thuyết trình, trò chơi, vẽ, đóng vai...

c. Tham gia tập huấn cho 15 trẻ khuyết tật đến từ Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, độ tuổi từ 12- 17 tuổi trong 02 ngày. Số lượng trẻ theo dạng tật được phân bổ như sau:

+ Trẻ khiếm thính/điếc (bao gồm trẻ dùng ngôn ngữ ký hiệu và ốc tai): 5 trẻ

+ Trẻ khuyết tật vận động: 3 trẻ

+ Trẻ khiếm thị: 7 trẻ

- Hình thức tập huấn: trực tiếp tại Đà Nẵng

- Thời gian tập huấn: 24-25/09/2022

d. Hoàn thành các báo cáo sau tập huấn.

3.2. Yêu cầu sản phẩm đầu ra

- 01 đề cương giảng dạy và 01 chương trình tập huấn

- Các phiếu đánh giá trước và sau khóa học (có thể linh hoạt về hình thức đánh giá nhưng cần lượng giá cụ thể về việc đánh giá học viên)

- Các tài liệu tập huấn cho học viên. Các tài liệu có thể được in ấn và sử dụng trong dự án.

- 01 bản báo cáo đầy đủ thông tin liên quan đến khóa tập huấn và các khuyến nghị đi kèm.

 1.  Kế hoạch thực hiện

STT

Nội dung

Thời gian dự kiến

Số ngày

Giảng viên chính

1

Xây dựng đề cương giảng dạy và tài liệu tập huấn cho học viên

5 ngày trước khi lớp tập huấn diễn ra

0,5 ngày

2

Tham gia tập huấn

24-25/09/2022

02 ngày

3

Báo cáo sau tập huấn

3 ngày sau khi kết thúc tập huấn

0,5 ngày

Tổng

 

 

           03 ngày

 1. Phí tư vấn
 • Phí tư vấn được chi trả theo định mức của dự án, hình thức Hợp đồng trọn gói bao gồm tất cả các chi phí cần thiết cho tư vấn (phí tư vấn, chi phí đi lại, công tác phí, chi phí ở trong thời gian công tác). Dự án sẽ giữ lại 10% thuế thu nhập cá nhân trên toàn bộ giá trị hợp đồng để thay mặt tư vấn đóng cho cơ quan thuế theo quy định.
 • Phí tư vấn được tính theo ngày làm việc, được thanh toán sau khi nhận được các báo cáo hoàn thành khóa tập huấn.

 

 1.  Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm của tư vấn

Tư vấn được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

Tiêu chí chi tiết

Số điểm

Kinh nghiệm, chuyên môn, năng lực

 • Bằng đại học/sau đại học và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trẻ em, giáo dục đặc biệt, công tác xã hội: 20 điểm
 • Có kinh nghiệm điều hành tập huấn về quyền trẻ em, tập huấn cho trẻ em khuyết tật: 20 điểm
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ, với các nhóm yếu thế là một lợi thế: 10 điểm

50

Có đề xuất nội dung và phương pháp tập huấn phù hợp, đa dạng, đảm bảo sự tham gia của trẻ;

30

Đề xuất tài chính (trọn gói)

20

TỔNG

100

Các ứng viên có đề xuất hợp lý sẽ được phỏng vấn hoặc thương lượng (nếu cần) để thực hiện hoạt động này.

 

VII. Hồ sơ dự tuyển

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt cho ACDC, bao gồm:

 • Email/thư bày tỏ sự quan tâm
 • Sơ yếu lý lịch (CV) cá nhân tư vấn
 • Đề xuất về mức phí bao gồm tất cả các chi phí cần thiết cho tư vấn
 • Đề xuất nội dung và phương pháp tập huấn

 

Thời gian gửi hồ sơ: trước ngày 13/09/2022

Địa chỉ gửi hồ sơ và liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Ánh Ngọc- Cán bộ hành chính nhân sự

Email: hr@acdc.org.vn

Địa chỉ: Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng. P905, tòa nhà Dream Center Home, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 6675 3946