Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC TÌM DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP - THÁNG 09/2022

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 1 DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2021-2024”

GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng. Với đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm, ACDC vẫn đang hàng ngày tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật, xây dựng một ngôi nhà chung nhằm “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam”. Tầm nhìn 2025: ACDC mong muốn sẽ là tổ chức tiên phong trong việc tạo dựng môi trường sống tốt hơn cho người khuyết tật và nhóm yếu thế. Sứ mệnh: ACDC cam kết đóng góp cho sự hòa nhập của người khuyết tật và nhóm yếu thế thông qua các hoạt động hỗ trợ đảm bảo quyền của người khuyết tật và thúc đẩy các mô hình phục vụ người khuyết tật.

Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho Người khuyết tật” dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID/Việt Nam) được ACDC thực hiện tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Mục tiêu chính của dự án là tăng cường việc thực thi chính sách về người khuyết tật tại các tỉnh mục tiêu của dự án thông qua việc chuẩn hóa, hoàn thiện các chính sách cho người khuyết tật và nâng cao năng lực thực thi chính sách về người khuyết tật của địa phương.

 1. Mục tiêu và nội dung hoạt động

  1.1  Mục tiêu

 • Kiểm toán năm tài chính đầu tiên của dự án (giai đoạn từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 31/08/2022) là một trong những mục tiêu nhằm đánh giá báo cáo tài chính dựa trên chế độ kế toán hiện hành, tính tuân thủ pháp luật liên quan, tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.
 • Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính giúp ban giám đốc dự án thấy rõ được những tồn tại (nếu có) để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính. Kết quả cuối cùng của cuộc kiểm toán biểu hiện qua báo cáo kiểm toán và thư quản lý.
  1. Nội dung kiểm toán
 • Đánh giá hệ thống kế toán và thủ tục kiểm soát nội bộ;
 • Thử nghiệm việc ghi chép từ chứng từ gốc vào sổ sách kế toán để đảm bảo rằng hệ thống kế toán và kiểm soát đang hoạt động tốt, phản ánh đúng, đủ chi phí vào sổ sách kế toán;
 • Đánh giá tính phù hợp giữa mã hoạt động, dự trù kinh phí được phê duyệt và thỏa thuận tài trợ;
 • Đánh giá tính gian lận trong các hoạt động của dự án;
 • Đánh giá tiến độ thực hiện dự án;
 • Khuyến nghị đối với ban lãnh đạo dự án để dự án được tiến hành một cách minh bạch, đúng quy trình, đúng tiến độ đề ra;
 1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện từ tháng 15/9/2022 đến tháng 15/10/2022.

 1. Yêu cầu kinh nghiệm đối với tổ chức kiểm toán
 • Có vốn điều lệ hoặc vốn được cấp (đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam) từ 6 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 6 tỷ đồng;
 • Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, có đủ các tiêu chuẩn được quy định;
 • Có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu 5 năm tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu hoặc từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;
 • Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong kiểm toán dự án tại các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế;
 1.  Trách nhiệm của ACDC

Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của kiểm toán viên;

 1.  Phí kiểm toán

     Phí kiểm toán được chi trả theo định mức của dự án, dựa trên báo giá của các công ty kiểm toán đưa ra và được quyết định bởi ACDC sau khi chọn được đơn vị kiểm toán.

 1.    Hồ sơ

Hồ sơ bao gồm

 • Thư giới thiệu (trong đó tổ chức kiểm toán giới thiệu và tóm tắt kinh nghiệm, đặc biệt liên quan đến các dự án tại tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế) có xác nhận của tổ chức;
 •   Các tài liệu đăng ký thành lập, đăng ký hoạt động hợp pháp của tổ chức kiểm toán.
 •   Bảng chào giá dịch vụ (đã bao gồm VAT)
 1. Thông tin nộp hồ sơ
 • Hồ sơ gửi đến ACDC trước thời hạn: 15/09/2022 qua thư điện tử tới

+ Cán bộ nhận sự: Nguyễn Thị Ánh Ngọc;

+ Điện thoại: 024 66 75 39 46 – 024 6291 0814

+ Email: hr@acdc.org.vn

 • Trong trường hợp cần làm rõ hoặc chia sẻ thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Ms. Hồng Vân - ĐT: 0987 729 329
 • Lưu ý:

+ ACDC sẽ chỉ liên hệ với các hồ sơ phù hợp;

+ ACDC tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các tổ chức dịch vụ kiểm toán. Chúng tôi hoan nghênh các tổ chức kiểm toán đủ điều kiện, không phân biệt tổ chức kiểm toán trong nước hay quốc tế. Quy trình lựa chọn của ACDC tuân thủ các cam kết trong chính sách bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ … của tổ chức.

 1. Yêu cầu báo cáo
 • Báo cáo kiểm toán dự án bằng tiếng Anh và tiếng Việt
 • Thư quản lý bằng tiếng Anh và tiếng Việt
 1. Quản lý giám sát

Các công việc của kiểm toán được thực hiện dưới sự quản lý chung của Ban Giám Đốc Dự án và cán bộ quản lý tài chính dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho người khuyết tật giai đoạn II”.